De gemeente Amsterdam betrekt steeds meer partijen die het Amsterdams Taalakkoord ondertekenen om de strijd tegen laaggeletterdheid samen aan te gaan.

Op vrijdag 7 september vindt de tweede ondertekening plaats van het Amsterdams Taalakkoord. Naar verwachting gaan 25 nieuwe Taalpartners het akkoord ondertekenen.

Dit is een enorm succes, binnen nog géén jaar zijn er daarmee ongeveer 50 organisaties die zich bij het netwerk van het Taalakkoord hebben aangesloten. Op die manier zijn steeds meer partijen in Amsterdam betrokken bij de aanpak van laaggeletterdheid.

Door het ondertekenen van het Amsterdams Taalakkoord spreken organisaties af het probleem van laaggeletterdheid aan te pakken. Medewerkers die taalbehoeftig zijn worden geholpen, er wordt meer bewustwording over de problematiek gecreëerd, maar ook wordt gekeken of communicatie-uitingen binnen het bedrijf duidelijk en helder zijn. Voor een inclusieve stad is een gezamenlijke aanpak van laaggeletterdheid van belang. Het Amsterdams Taalakkoord is een instrument om uitvoering te geven aan deze maatschappelijke opgave. Door het opzetten van een netwerk waarin initiatieven worden uitgevoerd om meer taalbehoeftigen te bereiken.

Het akkoord bestaat ruim een half jaar en de eerste ondertekenaars hebben al verschillende stappen gezet. Zo zijn veel werkgevers (CSU, VEBEGO, ASITO, OLVG, VUmc en Cordaan) actief bezig met het scholen van werknemers. Maar ook verschillende organisaties zijn actief bezig met het toegankelijk maken van communicatie-uitingen (Humanitas, OLVG en GVB).

Meer informatie

Heeft u vragen over het convenant Amsterdams Taalakkoord, of bent u enthousiast en wilt u ook deelnemen aan het netwerk van het akkoord? Neem dan contact op met:

  • Yvette Feist, mob: 06 15098211, mail: y.feist@amsterdam.nl
  • Sander Havermans, mob: 06 22626561, mail: s.havermans@amsterdam.nl

Lees meer over Taalscholing.