Veel 50-plus talent gaat verloren. Daarom gaan we tijdens deze rondetafelconferentie kijken wat publiek-private samenwerkingen kunnen betekenen voor werkzoekende 50-plussers.

De arbeidsmarkt trekt enorm aan en de groei van de uitzendbranche zet door. Niet voor iedereen zijn de cijfers over de groeiende economie en de aantrekkende arbeidsmarkt herkenbaar. Ondanks de grote krapte hebben de oudere werkzoekenden moeite om een plek op de arbeidsmarkt te vinden.

Het bedrijfsleven voorzien van vakbekwame en talentvolle 50-plussers is een belangrijk thema voor Werkgeverservicepunt Groot-Amsterdam. In de publiek-private samenwerking met onze partners zoals de Uitzendbranche besteden we steeds speciale aandacht aan dit onderwerp.

Tijdens deze conferentie staat de vraag centraal hoe publiek-private samenwerkingen kunnen bijdragen om werkzoekende 50-plussers weer mogelijkheden op de arbeidsmarkt te bieden.

Thema’s

  • Stand van zaken regionale arbeidsmarkt (trends & ontwikkelingen)
  • Ontwikkelingen uitzendbranche
  • Aanpak ouderenwerkloosheid Gemeente Amsterdam & Werkgeverservicepunt Groot-Amsterdam
  • Best practices
  • Publiek private samenwerking in de regio

Praktische Informatie

Wanneer:  Maandag  5 maart 2018
Waar:         Delflandlaan 3-5 1062 EA Amsterdam)
Tijd:           14.30 – 17.00 uur

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst dan kunt u zich aanmelden door te mailen naar: aydin.daldal@uwv.nl.