Hoe kunnen schoolbesturen en onderwijsinstellingen invulling geven aan de banenafspraak? Welke praktijkvoorbeelden en ervaringen zijn er al? Welke netwerken kunnen werkgevers aanspreken? Welke ondersteuning biedt Werkgeverservicepunt Groot-Amsterdam. Deze en vele andere vragen komen aan de orde op de expertmeeting.

Wanneer:  Woensdag 7 maart 2018
Waar:         Delflandlaan 3-5 1062 EA Amsterdam
Tijd:           14.30 – 17.00 uur

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst dan kunt u zich aanmelden door te mailen naar: jeannette.joseph@uwv.nl.