Werkgevers opgelet! Afgelopen maandag 29 januari 2018 ondertekenden 24 werkgevers, uitvoeringsorganisaties en de gemeente Amsterdam het Amsterdams Taalakkoord. Zij hebben een gezamenlijke ambitie om geletterdheid onder Amsterdammers te vergroten. Vindt u goede basisvaardigheden van uw werknemers ook belangrijk? Doe dan mee!

Laaggeletterdheid

In Amsterdam is circa 18% van de beroepsbevolking laaggeletterd. Het gaat om ongeveer 100.000 inwoners. Het ontbreekt deze mensen aan noodzakelijke basisvaardigheden om goed te kunnen lezen, schrijven of rekenen. Ook hun digitale vaardigheden schieten vaak tekort. Alarmerende cijfers, die ook voor werkgevers voelbaar zijn.

Taalakkoord 2018

Ook op de werkvloer

Laaggeletterdheid op het werk gaat niet alleen over ongeschoolde medewerkers. Bijna de helft van alle laaggeletterden heeft een vmbo- of mbo-diploma. Onder hen ontstaan problemen doordat ze veiligheidsinstructies niet begrijpen, ze niet in staat zijn formulieren in te vullen of doordat ze niet met digitale systemen kunnen werken. Betere taalvaardigheid zorgt voor een hogere productiviteit, betere communicatie op de werkvloer en minder ziekteverzuim.

Convenant Amsterdams Taalakkoord

Het Taalakkoord is het resultaat van een samenwerking tussen bedrijven uit de regio Groot Amsterdam, uitvoeringsorganisaties en de gemeente Amsterdam. Partners van dit akkoord erkennen dat er een grote maatschappelijke opgave ligt om iets aan de laaggeletterdheid in Amsterdam te doen. Met ondertekening van dit akkoord scharen partners zich achter het principe dat ze zich actief willen inzetten om geletterdheid te bevorderen, onder hun medewerkers maar soms ook onder hun klanten, cliënten of patiënten. Voor alle deelnemers is het mogelijk om dit te doen op een manier die bij hun organisatie past.

Doe mee!

De officiële ondertekening van het convenant gebeurt op maandag 29 januari 2018 tijdens het minisymposium ‘Amsterdams Taalakkoord en Taal om te Leren’. Daarna gaat dit netwerk van werkgevers aan de slag met de gezamenlijke ambitie om geletterdheid op de werkvloer aan te pakken. U kunt zich aansluiten bij dit netwerk!

Neem voor meer informatie contact op met Yvette Feist (06-15098211 / y.feist@amsterdam.nl) of Sander Havermans (06-10316574 / s.havermans@amsterdam.nl).

foto: Doriann Kransberg