Myriam Mulder is arbeidsmarktdeskundige bij Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) en geeft in haar blogs updates over de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktupdate #2 | 2017


Amsterdam als magneet voor bedrijven en werknemers

De regio Amsterdam is erg populair voor werkgevers en werknemers. Er is een groot aanbod aan goed opgeleid human capital. En de grote werkgelegenheidsfunctie en ook het type werk, voornamelijk mensgericht, trekt vervolgens weer nieuwe werkende of werkzoekende talenten naar Groot-Amsterdam.

Wel wordt van professionals in de Groot-Amsterdamse dynamiek veel gevraagd. De concurrentie is groot en de functie-eisen zijn vaak hoog. Het gaat niet alleen meer om harde vaardigheden zoals opleiding of werkervaring. Het draait tegenwoordig steeds meer om soft skills. Maar wat zijn die zachte vaardigheden eigenlijk? Waarom zijn ze belangrijk? Doen harde vaardigheden er niet meer toe?

Twee derde van de HR−managers heeft moeite met het vinden van talent met de juiste soft skills

Soft skills: waar hebben we het over?

De netwerksite LinkedIn heeft veel informatie verzameld op dit gebied. Het blijkt dat werkgevers met name zoeken naar de volgende soft skills: eigenaarschap, strategisch denken en oplossingsgerichtheid. Kort daarop volgen vaardigheden als doorzettingsvermogen, communicatieve vaardigheden en teamwork. LinkedIn geeft aan dat twee derde van de Nederlandse HR−managers moeite heeft met het vinden van talent met de juiste soft skills. Blijkbaar heeft niet iedereen soft skills in huis.

Waarom zijn soft skills belangrijk?

Waarom vinden werkgevers zachte vaardigheden zo belangrijk? Hier zijn meerdere redenen voor. Zo kan een gebrek aan soft skills – zoals communiceren en oplossingsgericht denken – in een team een negatief effect hebben op de productiviteit van het bedrijf. Ook is de aard van het werk in de afgelopen jaren veranderd. Steeds meer bedrijven werken met allround medewerkers, de takenpakketten worden breder. En er zijn steeds meer vacatures in mensgericht werk zoals in de zakelijke diensten, de zorg en in consumentendiensten als horeca en retail. Sectoren waar mensgerichte competenties belangrijker dan gemiddeld zijn.

De wereld van werk verandert

Daarnaast wordt de samenleving, en dus ook de arbeidsmarkt steeds sneller. Door (informatie)technologische ontwikkelingen kunnen we zaken steeds makkelijker, efficiënter en sneller regelen. Als we bijvoorbeeld een pakje bestellen, kan dat vaak dezelfde dag nog worden bezorgd. Aan die snelheid zijn we gewend geraakt en bedrijven moeten dit blijven waarmaken. Ook zien we dat flexibilisering van arbeidsrelaties vraagt om aanpassingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit. De fulltime baan voor het leven wordt steeds meer iets uit het verleden.

Ook financials en ICT-ers moeten eraan geloven

Deze focus op zachte vaardigheden zien we overigens over de volle breedte van de arbeidsmarkt. Zo moeten ook de software-ontwikkelaar en de financieel specialist eraan geloven. Hebben ze geen direct klantcontact, dan hebben ze wel met collega’s en managers te maken. Hun sociaal-communicatieve vaardigheden moeten dus op orde zijn. Ook de loodgieter kan niet meer volstaan met uitstekende vakkennis, hij moet met de klant meedenken en advies geven.

Doen harde vaardigheden er dan niet meer toe?

Natuurlijk verwachten werkgevers nog steeds dat werknemers en werkzoekenden de gevraagde functie-eisen beheersen, soms zelfs op excellent niveau. Waar zich personeelstekorten voordoen of als de werkgever hier sociaal-maatschappelijke motieven voor heeft, wordt hier weleens van afgeweken. Maar harde vaardigheden doen er nog steeds zeer toe. Alleen, het is niet meer voldoende. Zonder goede soft skills heb je het moeilijk in een dynamische diensteneconomie als de Groot-Amsterdamse. De eisen liggen hier hoog, vanuit de klant en (dus) ook vanuit de werkgever.

Wat betekent dit voor u?

Wat betekent dit voor het werven en selecteren van personeel? Sollicitanten moeten dus meer in hun mars hebben dan alleen de technische eisen die bij een functie horen. Een kei zijn in je vak is niet voldoende, al helemaal niet in een vijver met zoveel concurrerende vissen als in de regio Amsterdam. In het beroepsonderwijs wordt daarom steeds meer aandacht besteed aan soft skills, zodat jonge afstudeerders de arbeidsmarkt goed toegerust betreden. Werkenden spijkeren deze vaardigheden vaak on the job bij. Werkzoekenden worden door gemeenten en UWV vaak begeleid bij het (beter) in vingers krijgen van de juiste zachte vaardigheden.

Talenten mét zachte vaardigheden via WSP

WSP kan u in contact brengen met getalenteerde werkzoekenden voor diverse sectoren. We streven een goede match na tussen vacature en kandidaat. Hierbij letten we uiteraard op zowel de harde functie-eisen als de soft skills die bij het beroep horen. We denken hierbij graag met u mee.

Download de Banenbarometer Groot-Amsterdam

In de Infographic Banenbarometer Groot-Amsterdam brengen we de belangrijkste trends ontwikkelingen in kaart.

Download de Banenbarometer Groot-Amsterdam


Bronvermelding:

Hays, Baan van de toekomst. Hoe ziet de financiële sector er in 2030 uit?, april 2016

Microsoft.nl, ICT’ers toekomstproof met de juiste technische kennis en soft skills, 20 mei 2016 (weblog).

PWC, Onderwijs voor de toekomstige arbeidsmarkt, 2015.

PW., HR hard op zoek naar talent met soft skills, 24 oktober 2016 (webartikel).