Heeft u het vermoeden dat er in uw bedrijf medewerkers zijn die het financieel moeilijk hebben? U kunt uw personeel wijzen op de minimavoorzieningen van uw gemeente. Schoonmaakbedrijf Hectas stuurde een brief en informatiefolders naar haar 280 Amsterdamse medewerkers.

Voor mensen met een krappe beurs

Frank Klein Woolthuis, regiomanager West Nederland vertelde in een brief welke voorzieningen er allemaal zijn voor mensen met een krappe beurs: “Ik heb personeel dat maar een paar uur per week bij ons werkt. Sommige medewerkers werken daarnaast bij een andere werkgever, maar sommige niet. En dan vraag ik me soms af hoe ze dan rondkomen.” Voor mensen die daar moeite mee hebben, hebben gemeenten minimavoorzieningen.

Minimavoorzieningen

“Die voorzieningen zijn erg uitgebreid ,” zegt Frank. “Een extra bijdrage voor de kinderopvang, een laptop voor een schoolgaand kind, kwijtschelding van gemeentebelastingen of een gratis identiteitskaart.” Frank is blij met zijn actie. “Het kost je een postzegel, en je helpt er een ander mee.”

Oproep: Wijs ook uw werknemers op de minimavoorzieningen

Heeft u het idee dat er bij u op de werkvloer mensen zijn die krap bij kas zitten? Wijs uw medewerkers dan op de minimavoorzieningen. Wij kunnen u helpen! Mail naar pakjekans@amsterdam.nl of kijk op www.amsterdam.nl/pakjekans

Ook voor werkende mensen

Sander Havermans houdt zich bezig met de minimavoorzieningen vanuit de gemeente Amsterdam. “Deze voorzieningen zijn er voor alle inwoners met weinig geld. Ook de omliggende gemeenten hebben zo’n programma.”

“Omdat er een taboe rust op dit onderwerp is het moeilijk om de doelgroep direct te benaderen. Daarnaast denken mensen met een baan vaak geen recht te hebben op voorzieningen. Toch komen ook werkenden er geregeld voor in aanmerking,” vertelt Sander. “Dus, ben je werkgever, en denk je dat er in jouw bedrijf misschien wel mensen werken die financiële problemen hebben? Pak je kans en help ze op weg!”

Tip van Frank

“Medewerkers willen hun financiële problemen vaak niet met hun werkgever bespreken. In de brief stond daarom een telefoonnummer van de gemeente Amsterdam. Er werd ook verwezen naar de website.” Lees meer op: www.amsterdam.nl/pakjekans