Myriam Mulder is arbeidsmarktdeskundige bij Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) en geeft in haar blogs updates over de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktupdate #1 | 2017


Het nieuwe jaar is weer op stoom. Plannen worden gesmeed en strategieën uitgewerkt. Hoe gaat u uw doelen voor 2017 behalen? Deze update helpt u op weg met uw personeelsplanning. Want de beste input om doelen op te stellen – en te behalen – zijn trends en ontwikkelingen. In dit blog leest u hoe 2016 eruit zag en wat we in 2017 kunnen verwachten als het gaat om personeelsvoorziening.

Input voor uw personeelsplanning

De meest opvallende trend van 2016 is flex. WSP heeft een toenemend aantal werkzoekenden aan het werk geholpen via uitzendbureaus of andere arbeidsbemiddelaars. Met name in de transport, de logistiek en in de bouw werken zeer veel flexwerkers. Bedrijven in de detailhandel en zorg werken relatief weinig met intermediairs. Redenen voor werkgevers om uitzendflex in te zetten is tweeledig. Sommige werkgevers kunnen nog geen vast(er) dienstverband aanbieden. Andere werkgevers willen dat niet: flexwerkers brengen vrijheid en wendbaarheid.

Steeds meer flex

De flextrend is eind december ook officieel benoemd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de publicatie De toekomst tegemoet. Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) komt tot deze conclusie in een recente verkenning. Naar verwachting nemen de dynamische arbeidsrelaties tot 2050 naar alleen maar toe. We hebben het dan niet alleen over uitzendflex, maar ook over ZZP-schap, oproepwerk en nulurencontracten.

Dit proces wordt sterk gedreven door het veranderende karakter van werk. We zien de zogeheten gig economy of schnabbeleconomie verschijnen: een arbeidsmarkt waar professionals op afroep klussen (of in het Engels: gigs) doen. Dit gebeurt veelal via online platforms zoals Werkspot, Freelance.nl, Marktplaats en chauffeursdienst Uber.

Nederland flexland

Nederland is – met 23% van alle werkenden in een flexibele arbeidsverhouding – een van de Europese koplopers op dit gebied, leren we van het SCP. Dit geldt met name voor het aandeel ZZP-ers. Deze koppositie lijken we te gaan houden, ook na de economische crisis. Daarmee wordt de flextrend een structureel gegeven. Dit raakt in de eerste plaats werkgevers, werknemers en werkzoekenden, maar betekent ook veel voor de private en publieke arbeidsbemiddelaars. Hoe gaan we hier als arbeidsmarktpartners mee om, welke kansen en uitdagingen zien we? Wat zijn de grenzen van een dynamische inzet van arbeid? Dit gesprek gaan we graag met u aan! myriam.mulder@amsterdam.nl

Gespreksvoer

Flex lijkt op dit moment een win-win, werkgevers komen op deze manier relatief makkelijk aan arbeidskrachten zonder eraan vast te zitten. En werkzoekenden krijgen de kans om zich te bewijzen, met mogelijk uitzicht op een vastere arbeidsrelatie. Als flexkrachten dat willen natuurlijk.

Maar blijft dat ook zo? Nu de economie aantrekt, zien we meer vacatures verschijnen. Niet alleen om vertrekkend personeel te vervangen maar ook om het aantal banen uit te breiden. De war for talent, die in een aantal sectoren al hevig woedde, zet onverminderd door. Voor werkgevers wordt het een uitdaging om de gewaardeerde flexibiliteit te combineren met het duurzaam boeien en binden van personeel. Flexibiliteit werkt immers twee kanten op: werkgever en werknemer genieten dezelfde vrijheden.

Vraag is hoe flex en duurzaam samen kunnen gaan. Steeds nieuwe werknemers werven, inwerken en vervangen kost bedrijven een hoop tijd, energie en geld. En ook voor werkzoekenden brengt dit proces vaak op meerdere gebieden verliezen met zich mee. Maar een vast(er)e arbeidsverhouding is voor u, of juist uw werknemer, misschien te beklemmend. Iedereen zoekt dus naar de ideale balans tussen flexibiliteit en continuïteit. Daar is niet één recept voor. Maatwerk is ook hier het devies.

Vast, flex of maatwerk? WSP helpt u op weg!

WSP is zeer benieuwd hoe uw personeelsplanning eruit ziet in 2017. Gaat u voor vast, flex of maatwerk? Welke koers u ook vaart, we denken graag met u mee!

Download de Banenbarometer Groot-Amsterdam

In de Infographic Banenbarometer Groot-Amsterdam brengen we de belangrijkste trends ontwikkelingen in kaart.


Bronvermelding:

SCP, De toekomst tegemoet. Leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later. Sociaal en Cultureel Rapport, december 2016.

WRR, Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid, februari 2017.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save