Het nieuwe jaar start goed met twee nieuwe regelingen. Minder rompslomp met de Praktijkroute banenafspraak. En het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt op basis van UWV-gegevens automatisch uitgekeerd door de belastingdienst.

> Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Met het lage-inkomensvoordeel kunt u vanaf 1 januari 2017 een vergoeding krijgen voor medewerkers die tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. De Belastingdienst keert de vergoeding automatisch uit op basis van gegevens van UWV.

Lees meer…

> Praktijkroute voor mensen met een arbeidsbeperking

Mensen bij wie op de werkplek is vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, kunnen via de zogenoemde Praktijkroute worden opgenomen in het doelgroepregister van de banenafspraak. Deze methode wordt door werkgevers minder bureaucratisch en minder omslachtig ervaren.

Heeft u een arbeidsbeperkte medewerker in dienst?

U kunt dan in aanmerking komen voor de volgende tegemoetkomingen:

Aan de slag met de Praktijkroute

De loonwaardemeting gebeurt door een gecertificeerde medewerker volgens de VTA-methodiek. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de proefplaatsing gebeuren. Neem contact met ons op voor meer informatie. Of bekijk het filmpje hieronder.