Zeker 20 werkgevers kwamen af op de verdiepingssessie van de 99vanAmsterdam: ‘De risico’s van werken met arbeidsbeperkten.’ “Risico’s zijn er zeker,” zegt Bénine van Huisstede – Zeijlstra, advocaat arbeidsrecht bij Boontje Advocaten tijdens haar presentatie. “Maar met de aanwezige regelingen kunt u veel risico’s voorkomen.” In dit blog zet Van Huisstede – Zeijlstra de sociale regelingen op een rij.

Expertblog Bénine van Huisstede – Zeijlstra

De Participatiewet is ingevoerd met het doel om meer arbeidsbeperkten aan het werk te krijgen en iedereen naar eigen vermogen te laten meedoen binnen onze samenleving. Een goed uitgangspunt. Toch zijn veel werkgevers nog terughoudend om met arbeidsbeperkten te werken. Zij zijn angstig voor de risico’s, zoals uitval van de arbeidsbeperkte, achterblijvende loonwaarde en veel werkgevers zijn bang voor een mismatch. Werkgevers zijn vaak niet goed op de hoogte van de diverse hulpmiddelen (‘potjes’) om die risico’s te voorkomen, of de financiële pijn – als dat toch gebeurt – zo goed mogelijk te ondervangen. Daarom dit blog!

benine-van-huisstede

De hulpmiddelen op een rij

Proefplaatsing en tegemoetkoming in de kosten

Voorafgaand aan het dienstverband met een arbeidsbeperkte wordt u al geholpen met een proefplaatsing gemeenten of proefplaatsing UWV, hiermee kunt u onderzoeken wat de capaciteiten van de persoon zijn. Dit is ook een goed moment om een beoordeling arbeidsvermogen aan te vragen en de loonwaarde van de arbeidsbeperkte te laten vaststellen. Is de loonwaarde onder het wettelijk minimumloon, dan kunt u een tegemoetkoming ontvangen: een loondispensatie of loonkostensubsidie om de risico’s van werken met arbeidsbeperkten te beperken. En voor elke medewerker met een ziekte of handicap ontvangt u een mobiliteitsbonus, dat is een premiekorting voor de werknemersverzekering.

Jobcoach

Daarnaast kan een jobcoach de werknemer begeleiden bij de terugkeer naar het arbeidsproces. De jobcoach is er ook om de werkgever te begeleiden in de omgang met de arbeidsbeperkte. Dit zorgt ervoor dat de samenwerking zo optimaal mogelijk zal verlopen en de kans op een mismatch wordt steeds kleiner.

Werkplekvoorzieningen en no-riskpolis

U kunt ook werk(plek)voorzieningen aanvragen, zoals bijvoorbeeld een aangepast bureau of bureaustoel, maar denk ook aan een voorziening voor het vervoer van en naar het werk. Mocht de werknemer op enig moment toch uitvallen, dan ontvangt u – wat de reden daarvan ook is – looncompensatie bij ziekte (de no-riskpolis). Dit betekent dat de werkgever voor de werknemer gedurende 104 weken een Ziektewetuitkering ontvangt. Als werkgever wordt u dus (grotendeels) tegemoet gekomen in de loonkosten tijdens ziekte. En als de werknemer in het kader van de re-integratie weer kan opbouwen, dan kunnen op dat moment ook weer werk(plek)voorzieningen worden aangevraagd.

Minimale risico’s en financiële voordelen

Door al deze hulpmiddelen zijn de (financiële) risico’s van het werken met arbeidsbeperkten minimaal en in sommige opzichten heeft het zelfs financiële voordelen ten opzichte van het werken met een ‘reguliere’ werknemer (denk aan de no-riskpolis). Werkgevers, sluit het werken met arbeidsbeperkten binnen uw organisatie dus zeker niet uit!

Aan de slag

Wilt u direct aan de slag, maar weet u niet hoe? Werkgevers in de regio Groot-Amsterdam kunnen voor tips en advies terecht bij het WSP Groot-Amsterdam!

Save

Save

Save

Save