Onder het motto ‘Samen werk maken van innovatie’ vond 8 november 2016 de tweede Havenconferentie plaats bij Prodock aan de Moezelhavenweg in Amsterdam. Ruim 100 deelnemers bezochten de conferentie. Naast ondernemers uit de haven waren er opleiders, uitzendbureaus en prominenten aanwezig zoals Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter Amsterdam Nieuw-West, en Nina Tellegen, directeur Amsterdam Economic Board. Zij gingen in gesprek over de toekomst van de haven.

Van eilandjescultuur naar samenwerking

De technologie in de haven kan wel een zetje gebruiken op het gebied van het delen van data  volgens de deelnemers aan de paneldiscussie. “Door data te delen en een gezamenlijk platform te creëren, kunnen we nog slimmer samenwerken. We zijn nu nog te veel eilandjes”, aldus TMG topman Geert-Jan van der Snoek.

De noodzaak voor samenwerking tussen bestuurders, havenondernemers en onderwijs wordt steeds groter. Het vervolgoverleg over hoe gemeente en werkgevers collegiale in-uitleen kunnen vormgeven, is een mooi voorbeeld van een eerste stap op weg naar samenwerking en concretisering.

Van globalisering naar regionalisering

Fred Bakker – auteur van het boek ‘Hier wordt de toekomst gebouwd’ – schetst de ontwikkeling van de terugkeer van de maakindustrie en van globalisering naar regionalisering. In de toekomst zal steeds meer lokaal geproduceerd gaan worden. Dat sluit aan bij het verhaal van Bart Kuipers, Senior Researcher Port Economics aan de Erasmus Universiteit, over de toekomst van de Amsterdamse haven. Volgens de havenvisie 2030 wordt de havenregio een dynamische metropoolhaven die de krachten bundelt van de drie sterke kernen van Amsterdam: het logistieke knooppunt van wereldformaat, de hoogwaardige regionale industrie en de veelzijdige stedelijke dienstensector.

Samen het onmogelijke mogelijk maken

“De haven is geen foto maar een film, zo snel verandert alles,” besluit Achmed Baâdoud – stadsdeelvoorzitter Nieuw-West. “Mijn wens is het centrum van Amsterdam naar de haven te brengen. Hier is de ruimte en het arbeidspotentieel. Laten we het onmogelijke, mogelijk maken. Pionier met lef door verbinding te maken.”

Meeste vacatures in het Westelijk Havengebied

Al jaren blijkt uit een onderzoek dat Tempo-Team in april dit jaar uitvoerde dat de meeste vacatures afkomstig zijn uit de Havenregio. “Software- en applicatieontwikkelaars en analisten blijken de beroepsgroep met het hoogste aantal vacatures,” aldus dagvoorzitter Aad van der Werf.

De vraag naar arbeid vanuit haven en industrie en het aanbod van onderwijs zal alleen maar meer op elkaar aansluiten om de vacaturestijging op zowel MBO-, HBO-, als WO-niveau te laten plaatsvinden bepleit een Strategisch Arbeidsmarkt Adviseur van Tempo-Team.

Havenconferentie

De Havenconferentie is een initiatief van Gemeente Amsterdam Nieuw-West, Port of Amsterdam, ORAM en Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam. Het doel van de conferentie is het stimuleren van de dialoog tussen havenondernemers en bestuurders en het versterken van het imago van de haven.