Met het programma Onbekend Talent werft ING sinds 2013 actief mensen met een arbeidsbeperking. Duurzame plaatsingen van arbeidsbeperkten, daar gaat het om, daarom pakte de bank het fundamenteel aan. Programmamanager Peter Don deelt drie lessen die hij opdeed in de praktijk.

Systematische aanpak

“Onbekend Talent geeft invulling aan de ambitie van ING om een open en toegankelijk bedrijf te zijn waar ook mensen met een arbeidsbeperking goed, gemakkelijk en met plezier kunnen werken aan hun loopbaan,” vertelt Peter Don.

En om dat goed te doen startte de bank een programma daarvoor. In de eerste analytische fase zijn alle banen bij de bank doorgelicht om te bekijken welke functies zouden kunnen passen bij welke beperking. De beperkingen zijn toen in vier categorieën ingedeeld:

  • sociaal-psychische,
  • zintuiglijke,
  • motorische handicaps en
  • chronische ziekten.

Peter Don

Vervolgens zijn de mogelijke carrièrepaden in kaart gebracht. Arbeidsbeperkten starten nu in klasjes bij ING, en na voldoende training kunnen ze in het bedrijf aan het werk gaan in een reguliere functie, al dan niet met noodzakelijke aanpassingen om het werk goed en met plezier te kunnen doen.

Les 1: Onderschat de bewerkelijkheid niet

Het inwerken van arbeidsbeperkten is intensief en het duurzaam plaatsen van de kandidaten kost vaak veel tijd van de manager en de collega’s. Met name kandidaten met een sociaal-psychische beperking hebben in veel gevallen intensieve begeleiding nodig. Hiervoor zet ING medewerkers met een coachingsachtergrond in, die dit, naast hun baan, als vrijwilliger doen. Voor specialistische begeleiding maakt ING gebruik van externe jobcoaches, bijvoorbeeld van Randstad Participatie en Emma at Work.

Les 2: Hoe je de doelgroep kunt plaatsen in een kennisorganisatie

ING is een werkgever die overwegend banen heeft voor hogeropgeleiden, vertelt Peter Don: “Op Wajongeren met een hbo- of wo-opleiding na, vallen hogeropgeleiden niet binnen de doelgroep banenafspraak, maar ook zij hebben veel moeite om een baan te vinden. Daarom maken we geen onderscheid en nemen bijvoorbeeld ook mensen aan met een WIA-status. Er zijn echter naar verhouding gewoon veel meer lager opgeleide kandidaten en om ook hen mogelijkheden te bieden hebben we nu twee oplossingen gevonden.”
Don licht toe:

  1. “Ten eerste hebben we met het UWV een arbeidsanalyse uitgevoerd . Licht administratief en commercieel werk is uit de functies gehaald van hogeropgeleiden en gebundeld in een functie waar we wel kandidaten uit de doelgroep van de banenafspraak kunnen plaatsen.”
  2. “We hebben ook afspraken gemaakt met onze leveranciers, onze cateraar Sodexo zet nu bijvoorbeeld arbeidsbeperkten binnen onze gebouwen in en wij helpen ze daarbij waar nodig, bijvoorbeeld door contact te leggen met het WSP voor werving en selectie.”

 

Zorg ook dat de eerste plaatsing niet te ingewikkeld is, dan heb je een succesverhaal en dat maakt weer meer plaatsingen mogelijk.”

Les 3: Maak een start, en hou het klein

Peter Don is kritisch op de aanpak: “Het is enorm arbeidsintensief gebleken, de organisatie verandert namelijk continu en de gegevens uit de functie-analyse zijn alleen waardevol als ze bijgehouden worden. Natuurlijk heeft het ons veel inzicht gegeven, en het is een sterke tool om het management te overtuigen van onze aanpak. Maar mijn tip, zeker aan kleine bedrijven is: Maak een start en hou het klein. Zorg ook dat de eerste plaatsing niet te ingewikkeld is, dan heb je een succesverhaal en dat maakt weer meer plaatsingen mogelijk.”

Save