De wereld verandert, sneller dan ooit. Door meerdere crises, mondialisering, duurzaamheid, technologische innovaties… En de arbeidsmarkt beweegt mee met de klappen, de kansen, in pieken en dalen. Maar wat gebeurt er precies? En wat betekent het voor u als werkgever in de regio Groot-Amsterdam?

Myriam Mulder is arbeidsmarktdeskundige bij Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) en geeft in haar blogs updates over de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktupdate #3 | 2016


Drones en 3D-printers voor iedereen?

We zien overal om ons heen de impact van (informatie-)technologische ontwikkelingen. Termen als ‘Big Data’ en ‘the Internet of Things’ vliegen ons om de oren. 3D-printers staan binnenkort misschien wel gewoon bij iedereen thuis, gebroederlijk naast de recreatieve drones die we dan ook allemaal hebben. Zelfrijdende auto’s en zorgrobots zijn een niet-meer-zo-heel-ver-van-je-bedshow geworden.

robot

Boodschappen, vliegtickets en zelfs autoschade regelen we nu al via de app. Al deze innovaties hebben ook gevolgen voor de werkgelegenheid. Nieuwe technologie moet worden ontworpen, onderhouden, bediend of gebruikt. Van werknemers wordt verwacht dat zij meegroeien met deze ontwikkelingen, dat zij de gevraagde nieuwe skills ontwikkelen en up-to-date houden. In veel branches en beroepen wordt het werk dus complexer, kennisintensiever.

Skills upgrading

We verwachten dat deze trend van skills upgrading zich in bepaalde sectoren met name in de nabije toekomst zal gaan manifesteren. In andere branches is dit fenomeen nu al zeer aanwezig; denk hierbij vooral aan de (informatie-)technische sectoren. Skills upgrading maakt dat werkgevers steeds hogere en vooral ‘harde’ functie-eisen stellen aan werkenden en werkzoekenden. En dat de werkgelegenheid aan de bovenkant van de arbeidsmarkt toeneemt.

Hieraan gerelateerd zien we dat met name routinematig werk op lagere kwalificatie-niveaus geheel of gedeeltelijk wordt vervangen door geautomatiseerde of gedigitaliseerde werkprocessen. Vooral de werkgelegenheid in het middensegment (MBO-2/3) komt dan onder druk te staan.

Middelbaar opgeleiden zien zich dan voor de keus gesteld om zich óf anders te gaan scholen óf werk onder hun kunnen te accepteren. Dit laatste is natuurlijk weer ongunstig voor degenen die juist op lager gekwalificeerde banen zijn aangewezen.

Hoe zit Groot-Amsterdam in deze trend: wat vragen werkgevers?

Laten we eens kijken naar de cijfers van de totale regionale vacaturemarkt van de laatste vijf kwartalen (met het eerste kwartaal (Q1) van 2016 als meest recent). Dan zien we dat de vacatures voor hoger gekwalificeerde banen langzaam van de troon zijn gestoten door het middensegment. Zochten werkgevers in Q1 2015 nog vooral hogeropgeleiden, vanaf Q3 2015 zijn middelbaar opgeleiden het meest gewild. Wel liggen beide groepen zeer dicht bij elkaar, met 35% van de vacatures voor middelbaar opgeleiden en 34% voor hogeropgeleiden. Onder lageropgeleiden zien we een lichte groei van het aandeel vacatures: van 29% in Q1 2015 tot bijna 31% een jaar later.

arbeidsmarkt-vraag-en-aanbod

Groot-Amsterdam biedt werk aan professionals op álle kwalificatieniveaus

Kortom, op de regionale vacaturemarkt zien we de trends van groeiende werkgelegenheid op de hogere niveaus ten koste van met name het middelbare niveau vooralsnog dus niet terug. Althans niet in het afgelopen jaar en niet op basis van de beschikbare informatie. (We keken alleen naar de vacatures, niet naar de arbeidsmarkt als geheel. Ook hebben we naar het totale aantal vacatures gekeken en geen nadere uitsplitsing naar branches gemaakt.)

Toch zou je verwachten om in ieder geval iets van de trend richting upgrading terug te zien op het totaal van de regionale vacaturemarkt. Het lijkt er toch wel sterk op dat de Groot-Amsterdamse arbeidsmarkt kansen blijft bieden op álle kwalificatieniveaus.

We hebben harde én zachte vaardigheden nodig

In branches als de specialistische zakelijke diensten en de ICT is het werk voor het overgrote deel kennisintensief en (dus) van een hoger kwalificatieniveau. In een aantal andere Groot-Amsterdamse vacaturemotors als Horeca en de Detailhandel zijn er juist veel banen en vacatures op middelbaar en lager niveau. In deze ‘mensgerichte’ branches zijn het niet zozeer harde functie-eisen (zoals scholing) die van doorslaggevend belang zijn maar juist de soft skills die iemand in huis heeft.

Bij deze zogeheten zachte competenties gaat het vooral om sociale en communicatieve vaardigheden. Het draait kortweg om de interactie met anderen, zoals met gasten in de Horeca of met klanten in de Retail. En dit is, om het op zijn Vlaams te zeggen, wat onze regionale arbeidsmarkt zo ‘tof’ maakt: er zijn écht kansen voor iedereen. Of je nu uitblinkt in specialistisch kenniswerk of dat het ‘Horeca-DNA’ door je aderen bruist. De Groot-Amsterdamse markt vraagt dus om zowel harde als zachte skills!

Het WSP ondersteunt u graag bij de werving en selectie van professionals in bijvoorbeeld de Horeca en Retail. Neem daarom geheel vrijblijvend contact met ons op.

Infographic Banenbarometer Groot-Amsterdam

In de Infographic Banenbarometer Groot-Amsterdam brengen we de belangrijkste trends ontwikkelingen in kaart.

Download de Banenbarometer Groot-Amsterdam

banenbarometer_wsp_q1_16

Bronnen:

  • Vacaturegegevens Groot-Amsterdam
  • Jobfeed Q1 2016 (via UWV)