Myriam Mulder is arbeidsmarktdeskundige bij Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) en geeft in haar blogs updates over de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktupdate #2 | 2016


De wereld verandert, sneller dan ooit. Door meerdere crises, mondialisering, duurzaamheid, technologische innovaties… En de arbeidsmarkt beweegt mee met de klappen, de kansen, in pieken en dalen.  Maar wat gebeurt er precies? En wat betekent het voor u als werkgever in de regio Groot-Amsterdam?

Een tijd van uitersten op de markt

De arbeidsmarkt in en rond Amsterdam is er een van uitersten. Na jaren van economische malaise groeit het aantal banen en vacatures weer. En tegelijkertijd verliezen grote groepen werknemers hun baan, bijvoorbeeld door een faillissement. Er zijn dus grote verschillen tussen sectoren en zelfs binnen sectoren. Denk bijvoorbeeld aan het omvallen van retailketen V&D versus de positieve ontwikkeling van webwinkel Coolblue. Hoe het gaat op de markt van de vraag naar en het aanbod van werk, hangt dus helemaal af van de branche en het vakgebied waarin je actief bent.

Groot-Amsterdam blijft vooral een service economy

De Groot-Amsterdamse economie rust vooral op de pijlers van de zakelijke en consumentendiensten. Zogeheten banenmotors zijn onder meer de specialistische zakelijke diensten, de handel en de hospitalitybranche. Deze branches zijn samen goed voor bijna de helft van alle nieuwe vacatures die elk kwartaal ontstaan. De vacaturemarkt groeide ten opzichte van een jaar eerder met bijna een kwart en het overgrote deel van deze ruim 5.000 extra vacatures drijft op positieve ontwikkelingen in de dienstensectoren.

Personeelsschaarste versus overschotberoepen

Wat merkt u als werkgever van de huidige dynamiek op de arbeidsmarkt? U heeft misschien moeite om een goede accountant, ICT’er of medisch specialist te vinden. En u bent niet de enige. Tegenover een grote vraag naar deze professionals staat een relatief klein aanbod van werkzoekenden. Administratief, juridisch en sociaal-maatschappelijk werk op lager en middelbaar niveau is er juist in overvloed.

Accountants, ICT-ers en medisch specialisten zijn schaars. Boekhouders, maatschappelijk werkers en kassamedewerkers zijn er in overvloed.

Trends: digitalisering, robotisering & upgrading

Zogeheten ‘overschotberoepen’ zijn er niet alleen vanwege veel werkzoekenden tegenover weinig vacatures; ook technologische ontwikkelingen en een steeds complexer wordende samenleving beïnvloedt deze beroepen. Veel werk van met name middelbaar opgeleiden verandert drastisch of verdwijnt zelfs helemaal door digitalisering en robotisering. Ook vraagt de complexiteit van het werk nu om hogeropgeleide werknemers, waar het werk voorheen door MBO-ers kon worden gedaan.

Kansen op alle niveaus

Arbeidsmarkt: short & sweet

De arbeidsmarkt is volop en blijvend in beweging. Werkgevers plukken de vruchten van technologische ontwikkelingen maar hebben aan de andere kant moeite om met name HBO- en WO-vakspecialisten aan te trekken en te behouden. Dit vraagt om innovatie en creativiteit in de werving van nieuw personeel. De oplossing kan schuilen in het aanbrengen van meer diversiteit in uw personeelsbestand of in het opnieuw samenstellen van takenpakketten (job crafting). Het WSP adviseert u graag over de mogelijkheden van job crafting in uw bedrijf; deze taken kunnen bijvoorbeeld worden ingevuld door werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Infographic Banenbarometer Groot-Amsterdam

In de Infographic Banenbarometer Groot-Amsterdam brengen we de belangrijkste trends en ontwikkelingen in kaart.

Download de Banen Barometer Groot-Amsterdam

BanenbarometerBronnen:

  • Vacaturegegevens Groot-Amsterdam Jobfeed Q4 2015 (via UWV)
  • Spanningsindicator Groot-Amsterdam Q4 2015, UWV

 

Save