Groot(s) Amsterdam staat in het teken van het Sociaal Akkoord. Werkgevers en werkzoekenden ontmoeten elkaar tijdens Meet & Greets op 3 verschillende locaties in de stad. Geslaagde voorbeelden worden gedeeld tijdens een ontbijtsessie en ’s avonds in de Amsterdam Arena. Maar hoe zit het nou precies met dat Sociaal Akkoord?

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de Participatiewet wil het kabinet meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren.

De oorsprong van deze wet ligt in het Sociaal Akkoord van 2013. Toen hebben werkgevers, -organisaties en de overheid afgesproken dat ze extra banen zullen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het bedrijfsleven zorgt voor 100.000 extra banen (oplopend tot 2026). De overheid zorgt tot 2026 nog eens voor 25.000 banen extra.

Dit wordt ook wel de banenafspraak genoemd. In het doelgroepregister (pdf, 513 kB) staan gegevens van personen die onder de banenafspraak vallen. UWV beheert dit register.

Roy de Hair met collega's van Greenpeace

Impact op de bedrijfsresultaten

Het Sociaal Akkoord wordt uitgevoerd. Steeds meer bedrijven werken met mensen met een arbeidsbeperking. Het mooie is dat niet alleen de Participatiewet vorm krijgt, maar dat de impact op de bedrijfsresultaten zichtbaar wordt. Want steeds meer werkgevers kunnen vertellen over de dagelijkse praktijk van werken met arbeidsgehandicapten:

Save

Save

Save

Save

Save