Ronnie is bipolair, het houdt onder andere in dat hij niet goed tegen stress kan. Daar wordt rekening mee gehouden door zijn collega’s bij Greenpeace. Ronnie floreert bij de voorzichtige aanpak van Greenpeace, vertelt zijn leidinggevende Roy De Hair: “Hij is hier aangesteld voor administratieve werkzaamheden, maar inmiddels is zijn takenpakket al uitgebreid, vanwege zijn eigen pro-actieve aanpak. Ik leer hem nu kennen als een hele initiatiefrijke, enthousiaste werknemer die in alle opzichten meedoet. Als er bedrijfsfeestjes zijn is Ronnie ook van de partij. We zijn heel blij met hem, en ik hoop hij met ons!”

Waarom zou je?

De Hair ziet voordelen van werken met arbeidsbeperkten op verschillende niveaus: “Behalve een ethisch motief, hebben we ook normale bedrijfseconomische motieven om te werken met arbeidsbeperkten. Het betekent voor je team een sociale impuls. Collega’s voelen zich verantwoordelijk om de persoon met een beperking te helpen. Het doet wat met de sfeer.” De Hair merkt op: “Dit is sociale innovatie.”

Diversiteit

Roy de Hair ziet het als zijn hoofdtaak om Greenpeace te profileren bij nieuwe doelgroepen. “Mensen met een andere etnische achtergrond zijn bijvoorbeeld niet altijd even bekend met Greenpeace. Tegelijkertijd probeer ik ook mensen uit die doelgroep te mobiliseren om bij ons als nieuwe collega te komen werken. Diversiteit gaat niet alleen maar over etniciteit, ook over seksuele geaardheid of validiteit – dus mensen met een beperking.”

Wat het WSP voor je doet

Wil je voldoen aan de Participatiewet, dan moet een werknemer voldoen aan een aantal criteria. “Dat is voor werkgevers wel eens lastig,” zegt de Hair. “In de hele voorselectie heeft het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) veel betekend. Wat de regelgeving betreft is het erg fijn om te kunnen vertrouwen op het WSP. De adviesfunctie en ook de intermediaire functie van het WSP is onmisbaar voor mij als werkgever.”

 

 

Save