Wat is sociaal ondernemen nou precies? Hieronder leggen we het uit. Ook tonen we de relevante netwerken voor de regio Groot-Amsterdam. Want sociaal ondernemen is niet altijd simpel. Samen heb je meer contacten, tips en ideeën en oplossingen voor problemen. 

Sociaal ondernemen is ondernemen met een maatschappelijke missie. Een sociale onderneming levert net als elke andere onderneming een product of dienst en heeft een verdienmodel. Maar… geld verdienen is niet het hoofddoel, het is een middel om de missie te bereiken. Impact first dus!

Film: Social Enterprise NL

Sociaal ondernemers zoeken dus innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Om maar wat te noemen: het verbeteren van de internationale keten, een sociaal zorgconcept, het versterken van de sociale cohesie in buurten. Of het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Sociale firma’s zijn de bedrijven die banen scheppen voor arbeidsbeperkten. De gemeente Amsterdam waardeert deze bedrijven en komt ze extra tegemoet met het ondersteuningsbeleid sociale firma’s.

Sociaal ondernemen kan ook binnen een regulier bedrijf. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die maatschappelijke impact nastreven met een onderdeel van het bedrijf, ze zetten bijvoorbeeld een productielijn op met de inzet van arbeidsbeperkten. Ook het ontwikkelen en invoeren van een diversiteitsbeleid, en een sociaal inkoopbeleid maakt je een sociale werkgever. Er zijn ook reguliere bedrijven die op een gegeven moment overgaan in een sociale onderneming.

Voorbeelden van sociaal ondernemen

  • Tony Chocolonely wil een slaafvrije cacaosector en doet dat door eerlijke chocolade te produceren.
  • Koeckebackers wil mensen met een afstand tot werk weer een kans geven op de arbeidsmarkt en doet dat middels een leerschool in hun koeckebackerij.
  • De gemeente Amsterdam maakt het haar afdelingen makkelijker om mensen met een beperking in dienst te nemen.

Sociaal ondernemen in Amsterdam

De netwerken voor sociaal ondernemen in Amsterdam

Social Enterprise NL: lobby en netwerk voor sociaal ondernemers

Social Enterprise NL ziet sociaal ondernemers als de koplopers van de nieuwe economie. Zij lobbyen voor sociaal ondernemend Nederland bij de overheid en bij onderwijs-, onderzoeks- en financiële instellingen. Ze organiseren ook regelmatig bijeenkomsten voor hun leden. Door het uitwisselen van kennis, netwerk én door te profiteren van elkaars ervaringen, successen en uitdagingen, hebben ondernemers veel steun aan elkaar.

www.social-enterprise.nl

Impact Hub Amsterdam: internationaal netwerk voor sociaal ondernemers

Impact Hub Amsterdam biedt ondernemers met maatschappelijke en duurzame doelstellingen een gemeenschap, flexibele werkplek, kantoorfaciliteiten, vergaderruimtes en een wereldwijd netwerk bestaande uit 40+ locaties waar meer dan 5000 pioniers dagelijks werken, vergaderen, brainstormen, netwerken en elkaar inspireren. Hun doel is om sociale impact te maken door ondernemers te laten groeien en hen daar de juiste middelen voor aan te bieden: een plek, collega’s en belangrijker, programmering die hen verder brengt.

www.amsterdam.impacthub.net/nl

De '99vanAmsterdam': netwerk voor een inclusieve arbeidsmarkt

De 99vanAmsterdam is hèt netwerk van, straks 99, werkgevers die met elkaar bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin het talent van iedereen die kan en wil werken welkom is. Werkgevers delen hun kennis, ervaring en netwerk en formuleren een concrete ambitie over het aantal plaatsingen. Ben je werkgever en creëer je plaats voor mensen met een arbeidsbeperking in je organisatie dan ben je welkom om aan te sluiten. (kosten: gratis)

www.99vanamsterdam.nl

WSP Groot-Amsterdam: werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen

Via het WSP kun je personeel werven. Wij hebben een database vol werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kunnen arbeidsbeperkten zijn, maar ook andere grote groepen mensen die worden uitgesloten van werk. Ouderen bijvoorbeeld, jongeren en allochtonen. Wij helpen je met werving en selectie van personeel, vertellen je alles over de arbeidsmarkt en over mogelijke subsidies en regelingen. Bijvoorbeeld een proefplaatsing, een jobcoach of een vergoeding voor voorzieningen op de werkplek.

www.wspgrootamsterdam.nl

Sociaal inkopen

Steun sociaal ondernemers en koop sociaal in. Ga naar Sociale Zaken, de marktplaats voor sociaal verantwoord inkopen.

www.socialezaken.info