Flexwerken is in opmars. Het team van Rolf Jansen begeleidt vanuit het uitzendbureau Actief Werkt! dagelijks 150 tot 300 flexwerkers bij Royal Flora Holland in Aalsmeer. Het werk van verdeler wordt daar standaard door flexwerkers gedaan. Het plaatsen van kandidaten doet hij aan de hand van een stappenplan.

Jansen: “Iedereen krijgt een gelijke behandeling. Niemand verdient het om in een hokje te worden gestopt.”

Afstand tot de arbeidsmarkt?

“De flexcollega’s – zoals wij ze noemen – zijn in dienst bij Actief Werkt! Deze flexwerkers hebben een uitzendovereenkomst bij een of meerdere opdrachtgevers, bijvoorbeeld Royal Flora Holland. Ik heb het afgelopen jaar 640 medewerkers begeleid bij Flora Holland. Ik hoorde laatst van mijn contactpersoon bij het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam dat we de afgelopen twee jaar 65 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben geplaatst, sommige daarvan hebben een arbeidsbeperking. Ik zou, eerlijk waar, niet weten wie die mensen zijn. Wij kijken niet op die manier naar de onze flexwerkers. Iedereen die kan en wil werken is welkom.”

Flexwerken op de veiling

Stappenplan begeleiding flexwerkers / Actief Werkt!

Intake

“Eerst hebben we een intakegesprek. We willen zeker weten of de kandidaat langdurig aan de slag kan gaan bij de werkgever.”

Ruiken en proeven

“Vervolgens regelen we een rondleiding. De kandidaat kan de werksfeer proeven en kijken of de baan inderdaad is wat hij ervan verwacht.”

Huisregels

“Vervolgens nemen we de huisregels door. Als iedereen zich houdt aan de regels, kunnen we met elkaar voor een veilige en prettige werkomgeving zorgen.”

Start en contract

“Als de medewerker start houden we de eerste weken frequent contact. Na 3 maanden nemen we wat uitgebreider de tijd voor een gesprek. De belangrijkste vragen zijn dan: ‘Zit je op je plek?’ En: ‘Zit je lekker in je vel?’ Flora Holland is een grote werkgever, sommige mensen verdwijnen in de massa. Wij geven ze aandacht en houden zo iedereen aan boord.”

Flexwerken is het werk van de verdelers

Flexwerken in opmars

Flexwerken is in opmars. Ook WSP registreert een toenemend aantal plaatsingen in de flexbranche in de regio Groot-Amsterdam. Rolf Jansen: “Vroeger was het heel moeilijk om kandidaten te vinden voor flexfuncties. Flexen was ondergeschikt aan een vaste baan. Maar dat is verleden tijd. Jongeren van nu vinden het normaal om hun carrière te starten als flexwerker. De Wet Werk en Zekerheid – Flexwet in de volksmond – beoogt flexwerkers beter te beschermen. Medewerkers kunnen makkelijker doorstromen naar een vaste baan. En ook uitzendkrachten stromen jaarlijks door naar een hogere salarisschaal.”

Van baanzekerheid naar werkzekerheid

De geest van de Wet Werk en Zekerheid is op dit moment doorstromen naar een vaste baan. Rolf Jansen vraagt zich af of een vaste baan het hoogste doel moet zijn, “Opdrachtgevers zullen altijd behoefte hebben aan flexibiliteit om mee te kunnen bewegen met de vraag van hun klanten en zodoende hun continuïteit te kunnen waarborgen en zullen dus altijd behoefte hebben aan flexwerkers. Voor werknemers is het van belang dat ze inkomen hebben. Steeds meer mensen kiezen voor werkzekerheid, in plaats van baanzekerheid.”