Verzuim, langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid; u als werkgever wordt er steeds harder op afgerekend. De Participatiewet, de Wet langdurige ziekte en de arbeidsongeschiktheidswet, de samenvoeging van WGA vast en flex in 2017 … er komt heel wat op u af.

Zeker weten dat u niets over het hoofd ziet? Kom dan naar de kennissessie privatisering sociale zekerheid van ORAM in samenwerking met Aon Risk Solutions.