Door: Jacob Nawijn | Fruitful Office

“Meredith zit heel verdrietig met haar vriendinnen om haar heen. Ze vertelt: ‘Juf, ik ben zo geschrokken op mijn stage. De begeleider zei dat ik met mijn Surinaamse accent nooit een behoorlijke baan zal vinden.’ […] Hoe leg je uit dat de arbeidsmarkt niet zit te wachten op Asha’s en Ahmeds?”

Dit is een fragment uit een opiniestuk van Tanja Jadnanansing in Het Parool. Zij vindt dat werkgevers, de overheid en scholen samen hard aan de slag moeten om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan. Ik ben het met haar eens en schreef een pleidooi voor Meredith en alle andere mensen die graag willen werken, maar de kans niet krijgen.

BV Nederland sluit flink wat groepen mensen uit die graag willen werken. Allochtonen, jongeren, ouderen en mensen met een ziekte of een handicap. Ruim een kwart van de niet-westerse allochtone jongeren was werkloos in 2012 (meest recente cijfers). Onder autochtone jongeren is dat bijna 9%. 40% van de langdurig werklozen is ouder dan vijftig jaar. En de Participatiewet is er niet voor niks, waarin werkzoekenden met een ziekte of handicap voorop staan.

Is het de verantwoordelijkheid van werkgevers om deze mensen een kans te geven? Ja. En niet in de laatste plaats voor het voortbestaan van je eigen onderneming.

Het kost ons geld. In 2013 gaf de staat bijna 73 miljard euro uit aan sociale uitkeringen. Maar het probleem reikt verder, want als we structureel groepen mensen blijven uitsluiten van de arbeidsmarkt komt het probleem van exclusie als een boomerang terug. Verder levert het ook voordeel op omdat je zonder vooroordelen uit een grotere vijver van talent vist. En je bent een probleem voor, want goed personeel wordt in de toekomst schaarser.

Fruitful Office heeft 69 medewerkers in dienst, 17% is 56 jaar of ouder, ruim 20% is van niet-westerse afkomst en 20% heeft een chronische ziekte. Vrijwel al het werk dat wij verschaffen is logistiek, aangezien je daar niet voor hoeft te studeren kan ik Meredith niet uitnodigen voor een sollicitatiegesprek tegen de tijd dat ze haar eerste baan zoekt. Maar ik hoop dat ik een aantal werkgevers kan verleiden om dat wel te doen.

Een pleidooi voor de minder populaire werknemers

Hoe meer verschillende nationaliteiten, hoe meer verschillende talen er worden gesproken. Meer verschillende culturen leidt tot meer openheid en meer begrip voor elkaar. De werkvloer wordt socialer. Met een divers personeelsbestand voelen meer klanten zich welkom bij je bedrijf. Ik merk het dagelijks bij Fruitful Office, de gesprekken zijn opener, socialer en de onderwerpen zijn diverser. En het is een achterhaald idee dat allochtone jongeren onderwijsachterstanden hebben (PDF SER – Discriminatie werkt niet 2012).

De koeriers waarmee wij werken zijn 56+. Erg handig want ze staan graag vroeg op. Ze zijn geduldig en nemen geen onnodige risico’s. Ze komen graag op tijd en rijden vrijwel schadevrij. Verder zijn ouderen bewezen minder vaak ziek en psychisch gezonder. Met de tijd groeit hun kennis. Ze zijn door hun jarenlange ervaring in het omgaan met collega’s en klanten vaak beter in de omgang met mensen dan jongeren. Ze zijn toleranter en hebben minder bewijsdrang. Ik schreef eerder al een pleidooi voor oudere werknemers.

Zieke of gehandicapte werknemers selecteren we op wat ze wél kunnen. We hebben bijvoorbeeld een Turkse pizzabakker in dienst met hartproblemen. Vanwege de hitte van de oven en werkstress kon hij zijn oude werk niet meer doen. Bij ons draait hij minder uren en spelen zijn hartproblemen zelden nog op. Voor de verminderde loonwaarde van arbeidsgehandicapten krijgen we een vergoeding. Bijkomend voordeel: we zijn de eventuele verplichtingen van de Participatiewet voor. Maar wij doen het eigenlijk vooral omdat we beseffen dat deze werknemers gewoon goede krachten zijn die graag willen werken. Ze zijn trots en willen meedraaien in de maatschappij. Het geeft een kick om ze die kans te geven. Iedereen krijgt in zijn leven met ziekte te maken. Dan wil je die kans toch ook krijgen?

Fruitfull Office is klant van WSP. Deze groeiende start-up brengt met 24 busjes vers fruit op kantoren door heel Nederland. “Ons succes is voornamelijk te danken aan ons hardwerkende personeel: onze verpakkers (jongeren met een chronische ziekte) en onze koeriers (56-plussers). Ruim 20% van onze medewerkers is van niet-westerse afkomst.”

Aan de slag

  • Doe eens een tijdje aan positieve discriminatie bij nieuwe vacatures in je bedrijf.
  • Laat alle discriminatiegevoelige ballast verwijderen uit cv’s en sollicitatiebrieven door één collega voordat je een selectie maakt voor sollicitatiegesprekken. Bijvoorbeeld de namen, sekse, geboortedatum, en eventuele gaten in het cv. Je kunt ook aan een werkgeversservicepunt vragen om een selectie voor je te maken.
  • Start een sociale firma. Sociale firma’s creëren arbeidsplekken voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en bieden dagbesteding voor kwetsbare groepen.
  • Met een arbeidsanalyse kun je ontdekken hoe je arbeidsgehandicapten kunt inzetten in je bedrijf. Voor de regio Groot-Amsterdam moet je hiervoor zijn bij het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam.