Het werk in de haven verandert. Wat betekent dat voor de eisen die u aan uw personeel stelt? Hoe zorgt u dat u goed personeel behoudt en wat betekent deze ontwikkeling voor uw toekomstige personeel? Daarover willen wij graag met u in dialoog gaan tijdens de Havenconferentie op donderdag 15 oktober.

In gesprek met wethouder en collega-werkgevers

Als dagvoorzitter leidt Pieter Hilhorst de rondetafelgesprekken met onder andere wethouder Arjan Vliegenthart (Werk, Participatie en Inkomen), Achmed Baâdoud (Portefeuillehouder Financiën, Economie, Algemene Zaken en Werkgelegenheid Amsterdam Nieuw West) en toonaangevende werkgevers zoals SCS Multiport, Koopman Car Terminal en Kesbeke Fijne Tafelzuren.

Naast de rondetafelgesprekken is er een interactieve sessie waarbij uw inbreng van grote waarde is. Hier komen vragen aan de orde zoals ‘Hoe ziet de toekomstige logistieke medewerker er uit?’ en ‘Hoe stemmen we vraag & aanbod op elkaar af?’
De netwerklunch aan het eind van de ochtend biedt u volop gelegenheid om bij te praten en te netwerken met gelijkgestemden.

Aanmelden voor de havenconferentie is niet meer mogelijk!