De Stuurgroep Greenport Aalsmeer is op 21 mei akkoord gegaan met het Actieplan ‘Werk maken van Natuurtalenten’ 2015/2018. Dit actieplan is een uitvloeisel van het convenant dat Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) en Greenport Aalsmeer in september 2014 ondertekenden. Het plan bevat concrete acties om werkgevers in de regio Greenport Aalsmeer verder te ondersteunen bij het vinden van gekwalificeerd personeel.

Werkgevers in de sierteeltsector hebben behoefte aan goed gekwalificeerde werknemers. Greenport Aalsmeer zet zich in voor bedrijven in de sierteeltsector om een tekort aan goed gekwalificeerde mensen te voorkomen. Het WSP Groot-Amsterdam werft en selecteert personeel voor werkgevers uit een bestand van werkzoekenden die niet zelfstandig aan het werk komen.

Eerste resultaten al zichtbaar

De eerste resultaten van de samenwerking zijn al zichtbaar. Zo werkt het WSP samen met het Groen onderwijscentrum (GO) aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Zij organiseren gezamenlijk ieder kwartaal het event ‘GO Natuurtalenten’, voor vroegtijdige schoolverlaters en jonge werkzoekenden in de regio Groot Amsterdam. Jongeren met interesse kunnen vervolgens starten met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Dit houdt in dat een werkzoekende 1 dag in de week naar school gaat en de overige dagen van de week een stage volgt of werkt. Er zijn vier instroommomenten per jaar. Deze zomer start de eerste groep van 9 jongeren.

Over Greenport Aalsmeer

Greenport Aalsmeer is het wereldhandelscentrum voor bloemen en planten. De greenport bundelt de krachten om de (inter)nationale concurrentiepositie van de regio te versterken. De basisvoorwaarden voor het bedrijfsleven om te kunnen ondernemen moeten op orde zijn: ruimte om te groeien, goede bereikbaarheid, voldoende personeel en maatschappelijk draagvlak. Zie ook: www.greenportaalsmeer.nl.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Esther Weemering  van WSP Groot-Amsterdam via esther.weemering@uithoorn.nl.