Stichting Nieuwzorg is in 2011 opgericht door Jacqueline Wamelink en Helena Schuengel op initiatief van professor Erik Scherder. Scherder constateerde dat ouderen in verzorgingstehuizen weinig buiten komen en weinig bewegen. Hij vroeg Wamelink en Schuengel om te onderzoeken wat de redenen waren voor dit gebrek aan beweging. Zij constateerden een primaire focus op zorg in de instellingen. Er is weinig tot geen tijd die beschikbaar is voor verzorgers om de ouderen te laten bewegen en daarbij ook nog een gebrek aan financiële middelen. Daarmee was Stichting Nieuwzorg geboren.

Onderscheidend in aanpak
Stichting Nieuwzorg richt zich primair op maximale talentontwikkeling van medewerkers. Hiervoor hebben zij een Talentenscan ontwikkeld die aansluit op zowel wat mensen kunnen als wat mensen willen. Voor Amstelring (verpleeg- en verzorgingstehuizen) selecteren zij zij-instromers die met behoud van uitkering welzijnstaken verrichten bij een verzorgingshuis voor ouderen. De zij-instromers krijgen 4 maanden de tijd om te kijken of ze het een leuke baan vinden. Nieuwzorg draagt zorg voor de begeleiding en coaching.

Indien de medewerkers na 16 weken positief zijn over hun ervaring kunnen ze in aanmerking komen voor een BBL-opleiding die opleidt voor verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg). Deze talenten komen vervolgens in dienst bij Amstelring en gaan een traject aan van 1 jaar. Per week wordt er 1 dag besteed aan de opleiding en 4 dagen gewerkt met de ouderen op locatie.

Samenwerking met WSP
Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) speelt een belangrijke rol in het voortraject. Doordat zij de werkzoekenden in Amsterdam goed in kaart hebben en regelmatig communiceren met deze groep, zijn zij een belangrijke partner voor Stichting Nieuwzorg. WSP organiseert twee keer per jaar voorlichtingsbijeenkomsten over dit traject van Nieuwzorg.

Geïnteresseerde zij-instromers kunnen hier hun belangstelling kenbaar maken en meer informatie krijgen. Daarnaast is een aantal WSP medewerkers actief in de proactieve werving en selectie van kandidaten. „WSP is een enorm fijne club om mee te werken”, aldus Helena Schuengel. „De professionele voorselectie van kandidaten scheelt ons enorm veel werk”.

Duurzaam resultaat
In het kader van social return verzorgt Stichting Nieuwzorg nazorg en blijft zij begeleiden, ook tijdens de opleiding. Onze ervaring is dat het eerste jaar heel goed gaat, het risico zit in uitval in het tweede en derde jaar van de opleiding. „Wij maken het verschil doordat wij blijven begeleiden, aandacht besteden aan de voormalig zij-instromers” vertelt Helena enthousiast.

„Vergeet niet dat er onder de kandidaten ook een hoop dames zijn die een eenoudergezin moeten runnen. Wij zijn er enorm trots op dat 68% van de totale groep nog steeds in de opleiding zit. En dat er nu 56 re-integranten in dienst zijn bij Amstelring. In vergelijking met andere re-integratie trajecten een resultaat om trots op te zijn.”

Positief zelfbeeld
Zoals Erik Scherder zich heeft gespecialiseerd in het activeren van ouderen gebruiken wij deze kennis en ervaring ook bij het activeren van zij-instromers. „Het succes van onze aanpak schuilt in de begeleiding maar vooral in onze betrokkenheid bij de mens achter de re-integrant”, licht Helena Schuengel toe. „Wij zijn in staat om hun zelfbeeld een boost te geven.

Vandaar vaak onze vraag: Wij geloven dat je het kan, maar geloof je dat zelf ook? Stichting Nieuwzorg richt zich op de mogelijkheden van de kandidaten in plaats van de beperkingen en daarom is de samenwerking met WSP in de voorselectie ook van cruciaal belang voor de duurzaamheid van dit traject.”