Op woensdag 17 december 2014 hebben gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties en het UWV in de regio Groot-Amsterdam een samenwerkings-
overeenkomst ondertekend. In de overeenkomst staat hoe de 14 partijen de banenafspraken voor mensen met een arbeidsbeperking in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam gaan realiseren. De ondertekening werd verricht bij PAT BV, een assemblagebedrijf waar een groot aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst zijn.

Sociaal Akkoord

In 2013 hebben de sociale partners en het kabinet in het Sociaal Akkoord afspraken gemaakt om landelijk 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst zetten de partijen zich in om de doelstelling uit het Sociaal Akkoord in de regio Groot-Amsterdam te realiseren. De overeenkomst werd ondertekend door werkgeversorganisaties (VNO-NCW-West en MKB Nederland Amsterdam), werknemersorganisaties (FNV, CNV en VCP) en het UWV. Ook zetten de verantwoordelijke wethouders uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn hun handtekening.

Werkgevers kunnen terecht bij WSP

In de regio Groot-Amsterdam wordt momenteel al samengewerkt door gemeenten, werkgevers en het UWV in het Werkgeversservicepunt (WSP) Groot-Amsterdam. Werkgevers kunnen daar bijvoorbeeld al terecht voor vragen rond de invulling van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de toekomst zal het WSP, naast het vervullen van een adviesfunctie, ook bemiddelen bij banen en zorgen voor instrumenten als loonkostensubsidies en jobcoaches. In de overeenkomst is afgesproken dat werkgeversorganisaties zich inspannen om bijeenkomsten te organiseren en ambassadeurs voor de Participatiewet te leveren. De vakbonden vervullen een sturende functie en controleren of de afspraken in de CAO’s zijn nagekomen voor de doelgroep. De betrokken gemeenten gaan zich onder andere inzetten voor de realisatie van banen voor mensen met een arbeidsbeperking in de eigen organisatie.

De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd tot en met 31 december 2016. Na deze periode zullen partijen, mede op basis van een evaluatie, besluiten of de samenwerkingsovereenkomst verlengd wordt.

Wethouder M. Veeningen Amstelveen

Foto: Wethouder M. Veeningen van Amstelveen ondertekent de Samenwerkingsovereenkomst.

Foto boven
De ondertekenaars van de overeenkomst vlnr: M.Veeningen, Amstelveen; J. de Maa, Ouder-Amstel; A Reinders, Haarlemmermeer;  H.J. Bosscher, VCP; M. de Gaay Fortman, VNO-NCW Metropool Amsterdam; A. Vliegenthart, Amsterdam; M. Polak, Uithoorn; Ton Druijf, UWV; A. Goldhoorn, De Ronde Venen, A. Verburg Aalsmeer; J. Stam, FNV; D. Reijn, CNV Onderwijs. Maïta van der Mark, Diemen en B. Drenth, MKB Nederland regio Amsterdam staan niet op de foto.