Philips en Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) werken sinds begin 2014 succesvol samen. Op 13 november ondertekenden beide partijen een convenant. Hierin geven ze aan dat ze zich inspannen om tien werkervaringsplaatsen (met een looptijd van minimaal één jaar) te creëren bij Philipsvestigingen in de hoofdstad. Zes kandidaten zijn door ‘Het Philips Werkgelegenheidsplan’ (WGP), al aan het werk op het hoofdkantoor van Philips in Amsterdam.

In de Stichtingskamer van een zonnig Artis spraken Hans Mulder (directeur WSP) en Frank Visser (Manager Werkgelegenheidsplan Philips) hun vertrouwen naar elkaar uit. Een formeel moment in een lopende samenwerking.

Werkgelegenheidsplan Philips

Frank Visser lichtte de aanwezigen toe dat een ‘multinational’ constant moet re-innoveren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid zijn een realiteit. In Eindhoven biedt Philips al ruim 30 jaar de mogelijkheid aan werkzoekenden, die een steuntje in de rug nodig hebben om werkervaring op te doen. Zodat ze daarna makkelijker een plek op de arbeidsmarkt kunnen werven. Na de betaalde werkervaringsplek bij Philips stroomt gemiddeld ruim 70% door naar een reguliere baan elders. Vanaf dit jaar doet het hoofdkantoor Philips in Amsterdam ook actief mee.

Snel schakelen

Frank Visser zegt ‘erg enthousiast’ te zijn over de samenwerking met WSP. Hij legt uit: ‘We kunnen snel en efficiënt schakelen wanneer we kandidaten zoeken. Dit is de kortste weg van ‘bak naar baan’, zonder dat er allerlei organisaties tussen zitten waardoor het vaak alleen maar complexer wordt. Er is één loket, één aanspreekpunt waar we ook voor subsidies terecht kunnen.’

Als leverancier van verlichting en schijnwerpers aan de gemeente Amsterdam voldoet Philips met dit convenant ook meteen aan de Social Return (SR) afspraken. Eén convenant voor Philips waarbij alle afspraken met zowel het WSP als Stedelijk Bureau Social Return samenkomen. Voor de uitvoering en voor Philips wel zo prettig omdat er volgens een vaststaande procedure gewerkt gaat worden. Er is een vast aanspreekpunt en de kandidaten zijn vooraf gescreend of zij voldoen aan de randvoorwaarden van het WGP.

De twee heren hebben met veel positieve energie getekend voor 10 betaalde werkervaringsplekken per jaar in de regio Groot-Amsterdam. De werkervaringsplekken zijn speciaal voor werkzoekenden die minimaal 6 maanden een uitkering hebben. Voor de werkzoekende een mooie kans om weer aan de slag te gaan en een salaris te verdienen.

Na de ontspannen tekenceremonie werd het gezelschap meegenomen voor een rondleiding door Artis. Deze informele activiteit kan een goed begin worden genoemd voor een duurzame samenwerking.

Lees ook  Kortste weg van ‘bak naar baan’ in de nieuwsbrief van WGP connect.

Foto:

Achter de tafel Hans Mulder (WSP) en Frank Visser. Zij worden geflankeerd door (v.n.l.r.) Yong Haselaar (WSP), Ronald Mom (WSP), Carla Groot-Djakou (Social Return, SR), Sanne Bekkenutte (SR), Derya Tasceken (WSP), Giancarlo Carboni (SR), Marjolein Mantel (WSP) en Colinda Smit (Philips).