Er is een toenemend aantal 50-plussers werkloos in Amsterdam. Tijdens  ‘De plus van 50+’ bijeenkomst stonden de volgende vragen centraal: “Wat is nu eigenlijk de negatieve kant van deze doelgroep? Is er wel een probleem met deze leeftijdscategorie? Of is het allemaal perceptie?”.

Op initiatief van MKB Amsterdam en VNO-NCW Metropool Amsterdam vond afgelopen donderdag de bijeenkomst “De plus van 50+” plaats bij het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP). Werkgevers en werkgeversorganisaties waren bijeengekomen om het toenemend werkloosheidsprobleem van deze doelgroep te bespreken. Om te luisteren naar een aantal deskundigen op dit gebied en geïnspireerd te worden door twee ervaringsdeskundige werkgevers.

Na de aftrap van programmamanager Niels Krouwel (WSP) gaf Ellen Jacobs (MKB Amsterdam) aan het te betreuren dat cv’s van deze gemotiveerde en betrouwbare groep terzijde wordt gelegd in sollicitatieprocedures. Daarbij ontstond een discussie waarom de grens wordt gelegd bij 50 jaar en waarom dit niet 55 of 45 jaar is.

Meerwaarde 50-plussers
Ondernemers Ibrahim Ozgul (Define Group) en Hans Cordfunke (Becis) deelden hun mening over de meerwaarde van 50-plus werknemers. Een aantal vooroordelen kwam aan bod zoals ‘Zijn deze werknemers niet te duur?’. Cordfunke stelde daarop de vraag: “Hoeveel levert deze werknemer op, dat is belangrijker!”. Ozgul geeft aan dat hij positieve ervaringen heeft: “50-plussers zijn stabiel, loyaal en meedenkend, is mijn ervaring. Ik zie alleen maar dat de verschillende leeftijdsgroepen elkaar versterken in mijn bedrijf”. Cordfunke vult aan: “Inzetten van 50-plussers werkt als een vliegwiel, zo kun je een afdeling krachtig neerzetten. Jonge en oudere werknemers houden elkaar scherp, nemen elkaar mee in hun expertises en zijn vaak complementair aan elkaar”. Op de vraag uit de zaal of er dan geen enkel negatief punt te noemen is, kunnen de twee ondernemers aangeven dat deze groep mogelijk minder kneedbaar kan zijn. Maar dat zien zij in ieder geval niet als een probleem.

Denk in kansen, ga in gesprek
Wethouder Arjan Vliegenthart vroeg aandacht voor de groeiende groep van 12.000 50-plussers met een WW-uitkering. In 2014 is deze groep met 4% toegenomen. Hij wees op de verschillende aantrekkelijke regelingen van de gemeente Amsterdam waar werkgevers van 50-plussers werknemers gebruik van kunnen maken, zoals premiekorting en scholingvouchers.

Ondernemer Floris Venneman vertelde inspirerend en enthousiast hoe hij een onderneming is gestart en wat zijn ervaringen zijn met 50-plussers. Zijn boodschap aan alle toehoorders was dat er meer koffie gedronken mag worden met deze talentvolle doelgroep. Hij vroeg de aanwezigen in beweging te komen en minimaal één keer per week een afspraak in te plannen met een 50-plusser en te luisteren naar hun verhaal en in kansen te denken in plaats van beperkingen.

Reëel beeld 50-plussers
Wethouder Arjan Vliegenthart keek na afloop terug op een succesvolle middag: “Een bijeenkomst als deze draagt bij aan een reëel beeld van de 50-plussers en hun bijdrage op grond van kennis en ervaring. Bedrijfsleven en overheid moeten samenwerken om deze doelgroep aan het werk te krijgen en te houden.”

Niels Krouwel (WSP), host van deze bijeenkomst was ook zeer tevreden: “Eigenlijk doet leeftijd dus niet ter zake in het runnen van een succesvol bedrijf. Er is sprake van perceptie. De aanwezige werkgevers zijn zeer positief over een gemêleerde leeftijdsopbouw en ook te duur blijkt geen argument te zijn. Er ligt echter nog een uitdaging in de communicatie en marketing om dit goed te krijgen”.

Op de vraag hoe hij het vervolg ziet, geeft hij aan dat hij het ziet als een olievlekwerking. “De perceptie is niet zomaar weg, daar hebben we nog een weg te gaan maar het begin is gemaakt. De hele zaal staat op als er gevraagd wordt wie als ambassadeur voor de 50-plussers wil fungeren. Dat was een bemoedigende afsluiting van een interessante middag!”.