Sinds de oprichting, eind 2011, heeft het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam ruim vierhonderd gemotiveerde werkzoekenden in de havenregio aan werk geholpen. Voor een groot deel gaat het om mensen die op de arbeidsmarkt anders tussen wal en schip dreigen te vallen. 

Een voorbeeld. Bij Koopman Car Terminal zijn op 1 juli zes laagopgeleide jongeren met een bijstandsuitkering aan de slag gegaan, met het doel om na drie maanden in vaste dienst te komen. Hun werk bestaat uit auto’s poetsen en auto’s vanaf het schip het terrein op rijden. Ze krijgen interne begeleiding van een werkmeester van het WSP die de jongens bij de les houdt en hen elke ochtend op station Sloterdijk met een bus ophaalt. Het mooie is dat drie van hen binnen drie maanden al zijn aangenomen en uit de bijstand zijn gestroomd.

Meer over de aanpak van WSP Groot-Amsterdam in de haven kunt u lezen in het magazine Zeehavens Amsterdam (pagina 24).

Bron: Zeehavens Amsterdam
Tekst: Lisette Vos