UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015.

Door de aantrekkende economie komt er dit jaar een einde aan de sterke toename van het aantal WW-uitkeringen in Groot Amsterdam. Na drie jaar van krimp zal de werkgelegenheid in 2015 weer licht kunnen groeien: terwijl er in 2014 nog sprake is van een lichte daling van de werkgelegenheid met 0,2%, neemt de werkgelegenheid in 2015 toe met 1,0%. De groei komt vooral uit de marktsectoren. In de collectieve sector moet ook de komende periode rekening gehouden worden met werkgelegenheidsverlies. Dit zijn enkele conclusies uit de arbeidsmarktprognose 2014-2015 van UWV.

Het aantal lopende WW-uitkeringen in Groot Amsterdam is gedurende de crisis fors toegenomen, van bijna 20 duizend in 2009 tot een kleine 30 duizend eind 2013. Aan deze sterke toename komt dit jaar een eind. UWV gaat voor 2014 uit van een toename van de WW met 6,3%. In 2015 is er ruimte voor een lichte daling van -0,5%. Landelijk zet de daling in de leeftijdsgroep tot 35 jaar dit jaar al in. Het aantal 55-plussers met een WW-uitkering blijft doorstijgen, dit jaar landelijk met ca. 15% en volgend jaar met nog eens ca. 5%.

Banengroei in 2015

De economie groeit in 2014, maar de groei is niet krachtig genoeg om de werkgelegenheid te laten toenemen. Op basis van de meest recente groeiraming van het CPB verwacht UWV dit jaar landelijk een afname van het aantal banen van werknemers met 60 duizend (-0,7%). In 2015 trekt de economische groei naar verwachting aan en kan het aantal banen weer toenemen, met ruim 20 duizend (+0,3%). De groei is bescheiden vergeleken met de gemiddelde toename van 1,1% die in de periode 1994-2013 werd gerealiseerd.

Gemeten over de periode 2014-2015 zal de werkgelegenheid toenemen in arbeidsmarktregio Groot Amsterdam. Sectoren die in 2014 al profiteren van de economische groei in de regio zijn de groothandel (+0,7%) en de horeca (+0,7%). In 2015 is het werkgelegenheidsherstel breder. Bijna alle marktsectoren laten dan groei zien: zo wordt er een werkgelegenheidsgroei van 1,2% verwacht in de distributiesectoren, 2,0% in de zakelijke diensten en 2,6% in de bouw. In de collectieve sector blijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid achter. Opvallend daarbij is dat de sector zorg en welzijn zich heeft ontwikkeld van banenmotor tot krimpsector: in Groot Amsterdam gaat UWV uit van een krimp met 0,8% in de sector zorg en welzijn. De werkgelegenheid in het onderwijs daarentegen verwacht zowel in 2014 als in 2015 te groeien met resp. 1,2% en 1,9%.

Toename vacatures

Door de verwachte economische groei kruipt het aantal vacatures uit het dal. Volgens de UWV-prognose ontstaan dit jaar landelijk 710 duizend vacatures, een toename met 90 duizend. In 2015 neemt het aantal vacatures verder toe tot 800 duizend. Ondanks de groei blijft de omvang van de vacaturemarkt aanzienlijk lager dan voor de crisis toen er gemiddeld ruim een miljoen vacatures ontstonden. Er komen vooral vacatures bij in de industrie en de detailhandel, maar ook de bouw laat weer vacaturegroei zien.

 De arbeidsmarktregio Groot Amsterdam bestaat uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn.