Amsterdam, 17 juni 2014. Liander, Nuon en Philips zijn samen met de Gemeente Amsterdam begonnen met een bijzonder project: I’MPower. I’MPower is een nieuwe methodiek om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk of school.

I’MPower is één van de 13 initiatieven die de Gemeente Amsterdam in 2014 subsidieert om kansen te creëren voor werkzoekende jongeren. Amsterdam kampt met een hoge jeugdwerkloosheid; circa 20% van de jongeren tussen de 16 en 25 jaar zijn werkloos. Om de aanpak van jeugdwerkloosheid in Amsterdam een extra impuls te geven, krijgen 13 organisaties in 2014 subsidie om hun project voor jongeren te realiseren.

Samen met Liander, Nuon en Philips heeft I’MPower nu een mooie start gemaakt. Vandaag tekenen 10 jongeren een contract van één jaar bij: Liander, Nuon en Philips.

Deze 10 krijgen een rol als coach. Zij kunnen andere jongeren in hun omgeving en hun netwerk bereiken en begeleiden. De jongerencoaches zetten hun persoonlijke ervaringen, kennis en inzichten in om 90 andere jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden. De 10 kandidaten hebben zich afgelopen weken voorbereid en samen een aanpak uitgedacht. Zij krijgen een jaar de tijd om te laten zien dat hun aanpak werkt.

Met I’MPower wordt een innovatieve werkwijze ontwikkeld die jongeren in hun kracht zet. Het idee hierbij is dat de 10 kersverse werknemers thuis zijn in de belevingswereld van jongeren. Hierdoor zullen zij hun leeftijdsgenoten goed kunnen motiveren om ook aan de slag te gaan.

De deelnemende bedrijven vinden het belangrijk een positieve bijdragen te leveren aan de maatschappij van de toekomst. Zo hebben zowel Nuon als Liander sinds 2006 het programma Step2Work om jongeren een kans te geven op de arbeidsmarkt. Nuon neemt 4 van de jongeren een jaar in dienst. Philips en Liander nemen allebei 3 jongeren in dienst.