Het aantal WW-uitkeringen in Groot Amsterdam is de afgelopen maand licht toegenomen. Telde het UWV in februari 2014 nog 30.885 WW-uitkeringen, in maart 2014 zijn dat er 140 meer: een toename van 0,5%. Ten opzichte van maart 2013 is het aantal WW-uitkeringen met 18,1% toegenomen, terwijl dit voor heel Nederland 19,5% bedroeg.

Binnen Groot Amsterdam, een regionaal verband van acht gemeenten, is de toename sinds maart 2013 het geringst in Diemen en Amsterdam, resp. 13,2% en 15,6%. In Aalsmeer, Haarlemmermeer en Ouder-Amstel was de toename het grootst met resp. 46,6%, 25,7% en 25,6%. Drie gemeenten lieten een daling van het aantal WW-uitkeringen zien de afgelopen maand: Aalsmeer (-0,7%), Amstelveen (-2,8%) en Diemen (-1,1%).

In Groot Amsterdam als geheel steeg het aantal WW-uitkeringen sinds maart 2013 vooral in de verzorgende en dienstverlenende beroepen (+33,8%) en in de medische en paramedische beroepen (+29,7%). In de verzorgende en dienstverlenende beroepen zette deze stijging zich de afgelopen maand voort met 2,3%, terwijl zich juist een lichte daling voordeed in de medische en paramedische beroepen (-1,4%). Ook daalde het aantal WW-uitkeringen in de technische en industrieberoepen (-1,3%) en in de transportberoepen (-1,6%). De komende maanden zal blijken of deze daling zich voortzet.

Bron: UWV