Nederlandse werkgevers zijn positief gestemd over de verwachte werkgelegenheid in het tweede kwartaal van dit jaar.

Dat is voor het eerst sinds begin 2012. Met een werkgelegenheidscijfer van een procent is het sentiment licht positief te noemen. Dit blijkt uit de arbeidsmarktbarometer (MEOS) van uitzendbureau Manpower onder 750 werkgevers.

In het eerste kwartaal van dit jaar was de verwachting nog neutraal (0 procent), maar in vergelijking met vorig jaar is de verwachte werkgelegenheidscijfer in dezelfde periode met vier procent punten gestegen. “In bijna alle sectoren zien we nu dat de verwachting groeit en dat is natuurlijk een goed teken,” zegt Jilko Andringa, algemeen directeur Manpower Group Nederland. “Concluderen dat het ergste leed geleden is, gaat te ver. De groei is broos, maar na jaren van een krimpende banenmarkt is een voorzichtig positief sentiment erg welkom.”

Zakelijke dienstverlening verwacht lichte groei

 
De werkgevers in deze branche verwachten meer mensen aan te gaan nemen dan in het eerste kwartaal van 2014. Andringa: “Deze prognose is opmerkelijk, omdat de branche geen directe marktgroei verwacht. De stijging komt doordat deze branche bij een aantrekkende economie snel meer uitzendkrachten aan zich bindt.”

Werkgevers in de zware industrie zijn het positiefst. Daar is het werkgelegenheidscijfer een 7 voor de komende maanden. Binnen de algemene industrie zijn de prognoses minder positief. Daar is de verwachting een afname van twee, ondanks dat er wel weer meer geproduceerd wordt. “Dit is wat we noemen ‘jobless growth’. De markt groeit, maar door een grotere productiviteit per werknemer heeft dat geen direct positief gevolg voor de werkgelegenheid,” aldus Andringa.

Regio’s stabiel en positief

 
De verschillende regio’s in Nederland laten allemaal een voorzichtig positief cijfer zien, voor het eerst sinds 2010. Het zuiden en westen stijgen het hardst, van min twee naar een. De stemming is het best in het oosten van het land. Daar is het werkgelegenheidscijfer twee, voornamelijk door goede verwachtingen in de zorg en zakelijke dienstverlening.

Verschillen Europa

 
Het algemene beeld in Europa is dat het positieve sentiment zich voortzet. De meeste markten stabiliseren zich na jaren van krimp. Wat vooral opvalt is dat werkgevers in de meeste zwakke Zuid-Europese landen een duidelijke groei verwachten van het aantal banen.

Bron: PW De Gids