Op vrijdag 21 februari j.l. bezocht wethouder Van Es samen met Willemijn Verloop (Social Enterprise NL) een aantal Amsterdamse sociaal ondernemers, die zichzelf tot doel hebben gesteld maatschappelijke waarde te creëren door het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De wethouder ziet in dergelijke sociale firma’s een potentiële bondgenoot bij het aanpakken van de werkloosheid onder jongeren, arbeidsgehandicapten en andere Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

foto

Social Enterprise NL is twee jaar geleden opgericht door Willemijn Verloop en Mark Hillen en richt zich als landelijk platform op het verbinden en ondersteunen van sociale ondernemingen. Social Enterprise NL vertegenwoordigt hierbij ondernemingen die de maatschappelijke missie van hun bedrijf voorop stellen en waarvoor geld verdienen van secundair belang is. Deze onderneming zijn echter wel financieel zelfvoorzienend gebaseerd op handel of andere vormen van waarde-uitruil, en dus beperkt of onafhankelijk van giften of subsidies van de overheid. Sociale ondernemingen streven in de ogen van Social Enterprise NL vaak dezelfde doelstellingen na als goede doelen, maar hanteren tegelijkertijd de managementprincipes van de private sector, inclusief de behoefte om te groeien en de mogelijkheid om een redelijk financieel rendement te behalen.

Het werkbezoek begon die ochtend met een korte kennismaking tussen de wethouder en de oprichters van Social Enterprise NL op hun kantoor aan de Herengracht. Vervolgens reisde de wethouder in gezelschap van Willemijn Verloop in een taxi van Taxi Electric af naar twee plekken in de stad om diverse sociale ondernemers te ontmoeten. Het bedrijf Taxi Electric is opgericht door Ruud van Zandvliet en Edvard Hendriksen en biedt een duurzame vervoersservice van elektrische taxi’s aan die rijden op groene stroom. Daarbij werkt de organisatie veel met oudere, omgeschoolde werknemers. Sinds de oprichting in 2011 zijn er vanuit het Werkgeversservicepunt veelal herintredende 50 plussers geplaatst, die door training en omscholing aan de slag konden als taxichauffeur.

De eerste stop die ochtend vond plaats op het kantoor van Swink Webservices aan de Donauweg in het Westpoortgebied. Swink Webservices (voorheen de Opdrachtenbank) biedt diverse ICT diensten aan, die geleverd worden door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt door een lichamelijke en/of psychische beperking. Volgens directeur Paul Malschaert bezitten zijn medewerkers, juist vaak dóór hun handicap, speciale talenten die heel goed van pas kunnen komen binnen de dienstverlening van Swink Webservices. Zo werken er een aantal mensen met een stoornis op het autistische spectrum, die heel geconcentreerd aan één specifieke taak kunnen werken en hierdoor kennisexpert zijn geworden op bepaalde onderwerpen binnen sociale media.

Vervolgens werden de wethouder en Willemijn Verloop door Taxi Electric afgezet bij restaurant C Taste aan de Amsteldijk. Bij restaurant C taste eet men volledig in het donker. Het personeelsbestand van dit restaurant bestaat voor 65 procent uit mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt door een visuele handicap. Volgens Sandra Ballij zijn het juist deze medewerkers die perfect functioneren in het donker en zorgen voor een belevenis die men niet snel zal vergeten. Tijdens de lunch die volgde (in het donker!) schoof sociaal ondernemer Ian Smeyers van de Haagse stichting Nelis aan. Hij leerde als jonge jongen het glazenwasservak van zijn grootvader Nelis, die in Den Haag bekend stond als “de zingende glazenwasser”. Ian Smeyers startte stichting Nelis twee jaar geleden vanuit persoonlijke motieven: hij zag teveel jongeren om zich heen die geen baan of inkomen hadden en geen opleiding volgden. Stichting Nelis zet zich in voor jongeren zonder ervaring en diploma’s door ze werkervaring op te laten doen als glazenwasser. Deze stichting leidt inmiddels jaarlijks tientallen jongeren op tot professioneel glazenwasser en zal tevens binnenkort haar werkzaamheden uitbreiden naar de regio Groot-Amsterdam.

Wethouder Van Es heeft tijdens dit werkbezoek een aantal goede voorbeelden gezien van de manier waarop het realiseren van een maatschappelijke missie gecombineerd kan worden met een gezond businessmodel, welke niet of nauwelijks afhankelijk is van subsidie. Er is deze ochtend niet uitsluitend gesproken over de waarde die sociale firma’s voor de gemeente Amsterdam kunnen opleveren, maar ook over de rol die de gemeente zelf zou kunnen spelen bij deze ontwikkelingen. Zo bleek uit gesprekken met Social Enterprise NL en de sociaal ondernemers deze ochtend dat de behoefte aan het ontwikkelen van beleid vanuit de gemeente op dit onderwerp groot is. Willemijn Verloop voegde hieraan toe: “De gemeente voert nu nog nauwelijks beleid om de ontwikkeling van deze snel groeiende sector te stimuleren, terwijl deze sociaal ondernemers oplossingen kunnen bieden voor veel maatschappelijke problemen waar Amsterdam mee kampt. Wethouder Van Es heeft de ondernemers vervolgens beloofd om dit verzoek nader te onderzoeken en uit te werken. Ook sprak de wethouder de wens uit om de komende tijd in gesprek te blijven met aanwezige ondernemers en andere sociale firma’s. Ze noemde deze kennismaking met Social Enterprise NL en de aanwezige sociaal ondernemers dan ook een goed begin van een hechte en langdurige vriendschap.