Het WSP heeft nieuwe werknemers aan het werk geholpen voor de Lidl.

WSP account manager Monique Schoonbrood nam als ambassadeur contact op met de Lidl om hen te polsen voor een speeddate. Zij reageerden zeer positief. Ze zochten naar medewerkers voor achter de kassa, om de vakken te vullen en voor de schoonmaak. De adviseurs Marjolein Boekraad van WSP/DWI en Frank Leurs van WSP/UWV gingen aan de slag met de selectie. Samen met HR Adviseur Ilse van de Want van de Lidl werd een speeddate georganiseerd. Op deze manier kon de Lidl in korte tijd met meerdere kandidaten kennis maken.

Het WSP zocht kandidaten via de verschillende klantmanagers. Dit zijn de mensen die in contact staan met de werkzoekenden. Zij weten wat voor ervaring en achtergronden de kandidaten hebben. Ook werd de vacature uitgezet op werk.nl. Veel geïnteresseerden bleken bij de screening geen eerdere supermarktervaring te hebben, maar Marjolein en Frank wisten toch de juiste CV’s te selecteren. Ze focusten hun aandacht op kandidaten van wie ze wisten dat deze kwalitatief interessant zouden zijn voor de Lidl.

Marjolein vond tien zogeheten “trede-4 kandidaten”, dat wil zeggen kandidaten die per direct aan de slag kunnen. Haar UWV collega Frank Leurs wierf zeven kandidaten die via het UWV een uitkering kregen. De selectie was streng: na eerste selectie door het WSP werden de kandidaten apart door Van de Want gescreend. In een redelijk korte tijd werden 17 kandidaten geworven voor de speeddate.

De speeddate vond plaats in het Concern Congres Centrum (CCC) van het WSP. De Lidl liet de kandidaten eerst een presentatie over het bedrijf zien zodat ze begrepen wat voor soort bedrijf de Lidl is en wat hun waarden en normen zijn. De sollicitanten spraken vervolgens een-op-een met een van de drie Rayonmanager van de Lidl. Het was de bedoeling dat de gesprekken vijf minuten zouden duren, maar sommige gesprekken liepen uit tot tien minuten.

Van de 17 sollicitanten zijn er uiteindelijk tien aangenomen. Zij werken al vanaf januari in de Lidl-supermarkten in Amsterdam. Zo heeft het WSP ook de Lidl kunnen helpen met Sociaal Ondernemen.

De Lidl vond de samenwerking met het WSP een groot succes en herhaalt de werving en selectie met WSP op 7 maart. De Lidl zal dan weer met een flinke afvaardiging de kandidaten interviewen. En… kunnen we voor u ook een speeddate regelen? Neem dan contact op met het WSP: 0800 5252525.