In het voorjaar van 2013 werd het WSP benaderd door de Huisartsenposten Amsterdam. Deze organisatie  houdt zich bezig met de spoedeisende gezondheidsklachten in het weekend/avond/nacht waarvoor men overdag de eigen huisarts zou bellen.

De Huisartsenpost heeft zes fysieke locaties verspreid over Amsterdam, met name in een aantal ziekenhuizen. Huisartsen draaien hierin mee voor een aantal uren per week; de dokterassistenten zijn in dienst bij Huisartsenposten Amsterdam. De doktersassistenten doen de Triage, dus beantwoorden van telefonische hulpvragen, inschatten van de urgentie en bepalen van de beste hulpverlening op dat moment. Zij hebben allen een speciale opleiding Triage gevolgd, een extra verdieping op de Doktersassistentenopleiding.

De organisatie had behoefte naar ervaren kandidaten om een gat van 7 FTE op te vullen. Ook wilden zij een erkend leerbedrijf worden om continuïteit te waarborgen, en ook voor mogelijke groei.

De Huisartsenpost en het WSP hebben gezamenlijk een traject opgezet waarbij kandidaten op de werkplek bij de werkgever opgeleid konden worden tot Triagist. Bijvoorbeeld werkzoekenden met medische kennis, die niet meer kunnen werken als verpleegkundige, doktersassistent, of verzorgende.

Het WSP selecteerde kandidaten die in het profiel zouden passen en organiseerde met de Huisartsenpost een voorlichtingsbijeenkomst. De Huisartsenpost heeft de sollicitatiegesprekken gevoerd;  in overleg met de opleider en het WSP is per kandidaat bepaald welk traject nodig was.

Na de zomer zijn 6 kandidaten gestart: sommigen direct als leerling-triagist, anderen eerst nog met een verkorte opleiding doktersassistent om de medische kennis op te frissen. De regelingen uit het Zorgconvenant en de proefplaatsing zijn ingezet waar nodig.

Een aantal WIA-kandidaten is gestart op een geringer aantal uren om geleidelijk het aantal uren uit te breiden.  Tevens heeft de werkgever voor het intern opleiden een simulatieomgeving ingericht waar telefoongesprekken geoefend kunnen worden.

De Huisartsenpost heeft geïnvesteerd in de kandidaten maar ook in hun toekomst in een veranderende zorgomgeving. Kortom: maatwerk partnership, en maatschappelijk verantwoord. Een geweldig voorbeeld van Sociaal Ondernemen!