foto 13

Donderdag 6 februari vond de afsluiting van Project Ontsluiting plaats en werd het eindrapport gepresenteerd door Jeroen van Dinteren. Het project had als doel om het werkzoekendenbestand in de regio beter inzichtelijk te maken en daarmee meer mensen aan het werk te helpen. Concreet betekende dit het ontsluiten van 570 CV’s en het plaatsen van 130 werkzoekenden. Tweede doel was een duurzame verbetering van de werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio.

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaf vorig jaar iedere arbeidsmarktregio €130.000 voor dit project. Uitzendbureau’s Creyf’s, Manpower en Tempo Team deden mee aan het project in de regio Groot-Amsterdam.

Mensen met een WW-uitkering werden via speedmatches gekoppeld aan werkgevers. Mensen met een bijstandsuitkering kregen eerst nog een workshop van de uitzendbureaus, welke deels fungeerde als arbeidsmarktversterking en deels ook als selectiemiddel. Ook werd voor hen intensief bemiddeld door de uitzendbureaus.

Vanuit de workshops zijn 321 CV’s ontsloten richting de uitzendbureaus. Daarbovenop zijn de gegevens van 300 WW-gerechtigden rechtstreeks geleverd aan de uitzendbureaus. Via de speedmatches zijn nog eens 489 CV’s ontsloten. Dit brengt het totaal aan ontsluitingen op 1110. Afgezet tegen een doelstelling van 570 is dit een realisatie van 195%. Kanttekening hierbij is het relatief lage aantal WWB’ers dat is ontsloten (28,9%), te meer daar er voor deze groep een relatief grote inspanning is geleverd.

Ook het tweede doel, het verbeteren van de werkgeversdienstverlening in de regio, is behaald. De workshops en vooral de organisatie er om heen en de follow-up die hierbij hoorde, heeft gemaakt dat er zeer intensief is samengewerkt tussen de arbeidsmarktregio en de uitzendbureaus. Er is veel gecommuniceerd op klantniveau en men heeft elkaar pro-actief opgezocht waardoor de processen steeds efficiënter verliepen. Dit heeft ook wederzijds vertrouwen opgeleverd.

Belangrijk is vooral dat de uitzendbureaus een veel reëler beeld hebben gekregen van de mogelijkheden van de doelgroep, en dat er vanuit de uitstroomteams een groter bewustzijn is gekomen over de daadwerkelijke inzetbaarheid van kandidaten via uitzendbureaus.

Aan Project ontsluiting werkten mee:

Aydin Daldal – Senior adviseur WSP
Mustafa Hasturk – adviseur WSP
Patrick Stoute – adviseur WSP
Marinus Nolet – adviseur WSP
Siham Lemallam – adviseur WSP
Sultan Celik – adviseur WSP