In 2013 is het aantal WW-uitkeringen in Nederland met 29% gestegen tot 438 duizend. In de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam viel de stijging lager uit, met een toename van 25%. Ook voor 2014 verwacht UWV , ondanks tekenen van licht economisch herstel, een toename van het aantal WW-uitkeringen in Groot Amsterdam. De stijging zal dan wel kleiner zijn dan in 2013.

Aantal WW-uitkeringen blijft stijgen in 2014

 
In 2014 zal het aantal WW-uitkeringen naar verwachting blijven stijgen. Dat blijkt uit de  door UWV gepubliceerde Landelijke arbeidsmarktprognose 2014 (update februari). Ondanks signalen van licht economisch herstel en de verwachte stijging van het aantal vacatures, leidt dit niet tot minder WW-uitkeringen. Het economisch herstel is daarvoor nog te broos. Daar komt bij dat de arbeidsmarkt vertraagd reageert op economische ontwikkelingen. UWV gaat voor 2014 uit van een landelijke stijging van het aantal WW-uitkeringen met bijna 50 duizend (+12%) tot 485 duizend. Deze toename is minder sterk dan in 2013.

Sterkste groei in zorg en vervoer & opslag

 
Als gekeken wordt naar het aantal WW-uitkeringen per sector, is de grootste toename in Groot Amsterdam het afgelopen jaar te zien bij de sector vervoer & opslag met 38%. Vooral het uitblijven van het aantrekken van de wereldhandel, de malaise in de bouw en de achterblijvende binnenlandse consumptie zijn hier de oorzaak van. Ook in de sector zorg & welzijn was de stijging het afgelopen jaar hoog met 36%. Deze sector, die tot voor kort nog als dé banenmotor van de economie werd gezien, kreeg te maken met ontslagen in onder meer de thuiszorg en de kinderopvang, waardoor het aantal WW-uitkeringen in Groot Amsterdam met 36% toenam. Verder was de stijging in de horeca met 32% bovengemiddeld. Deze sector is sterk afhankelijk van consumentenbestedingen, die in 2013 achterbleven.

Lees ook de landelijke  arbeidsmarktprognose 2014 (update februari) >>

bron: UWV