Wethouder Andrée van Es bezocht op 7 februari j.l. samen met het Werkgeversservicepunt (WSP) de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) en werd uitgebreid geïnformeerd over de manier waarop deze stichting jeugdoverlast in de stad tegengaat en tegelijkertijd werkgelegenheid biedt aan Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

SAOA treedt op tegen jeugdoverlast om de stad veilig en leefbaar te maken. Het gaat hierbij vaak niet direct om overtredingen van de wet, maar om overtredingen van sociale normen door jongeren. Met de inzet van straatcoaches in de verschillende wijken van de stad vult SAOA hiermee het gat tussen jongerenwerk en politie op. Buiten deze straatcoaches zet SAOA tevens interventiemedewerkers in om gezinnen te bezoeken van jongeren die overlast veroorzaken. Door de aanwezigheid van de straatcoaches van SAOA in het straatbeeld van Amsterdam zijn er de afgelopen jaren fors minder problematische jeugdgroepen en jongeren die overlast veroorzaken.

Begin 2013 is er vanuit SAOA en WSP een gezamenlijk project gestart waarbij Amsterdammers met een uitkering de mogelijkheid kregen om middels een leerwerktraject opgeleid te worden tot straatcoach. De deelnemers volgden een jaar lang 1 dag per week de opleiding ‘Medewerker Toezicht & Veiligheid’ (MBO niveau 2). De overige vier dagen werden zij in de praktijk opgeleid tot straatcoach.

18 Van de startende 21 deelnemers aan dit traject kregen na 3 maanden een regulier arbeidscontract van 9 maanden aangeboden. Aan het einde van deze periode namen uiteindelijk 14 deelnemers het diploma ‘Medewerker Toezicht & Veiligheid’ in ontvangst. Vijf van deze deelnemers kregen uiteindelijk een verlenging van hun contract aangeboden door SAOA.

De afgelopen maanden heeft het WSP selectiegesprekken gevoerd om medewerkers voor een nieuwe lichting te werven. Geselecteerde kandidaten doorliepen een uitgebreide testdag op het ROCvA en moesten een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen. Na de definitieve selectiegesprekken bij de werkgever bleef er in totaal een groep van 25 kandidaten over die op 3 februari zijn gestart met het leer/werktraject tot straatcoach bij SAOA.

Tijdens het werkbezoek werd wethouder Van Es uitgebreid ingelicht door directeur Jack van Midden over de werkzaamheden van SAOA. Daarnaast sprak de wethouder met enkele straatcoaches die het leer/werktraject gevolgd hadden en kreeg ze een uitgebreide rondleiding in de meldkamer van SAOA. Tevens werd de wethouder door Jack van Midden uitgenodigd om de halfjaarlijkse trainingsdag van SAOA bij te wonen, die de zondag na het werkbezoek plaats zou vinden in recreatiegebied Spaarnwoude.

Wethouder Van Es ging op deze uitnodiging in en heeft vervolgens op zondag 9 februari j.l. de praktijktraining van de 25 nieuwe straatcoaches in recreatiegebied Spaarnwoude bijgewoond. De wethouder schoof die middag eerst aan bij het theoretische gedeelte van de praktijktraining, die werd verzorgd door vier trainers van de Politie Amsterdam-Amstelland. Tijdens de lunch sprak de wethouder vervolgens met een groot aantal van de nieuwe straatcoaches, die onlangs gestart waren met het leerwerktraject en de opleiding. Na de lunch volgde de wethouder, gehuld in een door SAOA aangereikte waterbestendige legerjas, vol belangstelling diverse fiets- en klimoefeningen van de straatcoaches op de rotswand van het recreatiegebied. Ondanks het slechte weer die middag genoot de wethouder zichtbaar van het bezoek en vond zij het leerzaam om te zien hoe een dergelijke trainingsdag voor straatcoaches er in de praktijk aan toe gaat.
spaarnwoude 2

spaarnwoude 1

SAOA1