Werkgevers mogen de komende 2 jaar vacatures specifiek voor jongeren van 18 tot 27 jaar aanbieden.

De overheid wil met deze maatregel de toenemende jeugdwerkloosheid bestrijden. Dit is een maatregel in het kader van de “Aanpak jeugdwerkloosheid”. De tijdelijke maatregel geldt van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016.