Werkgevers mogen de komende 2 jaar vacatures specifiek voor jongeren van 18 tot 27 jaar aanbieden.

De overheid wil met deze maatregel de toenemende jeugdwerkloosheid bestrijden. Dit is een maatregel in het kader van de “Aanpak jeugdwerkloosheid”. De tijdelijke maatregel geldt van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016.

Vacature plaatsen voor jongeren
Wilt u een vacature specifiek voor jongeren plaatsen op werk.nl? Vermeld dan in uw vacature: “Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid.” U kunt dit hier doen.