Wilt u praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen aanbieden? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen. Met de Subsidieregeling praktijkleren krijgt u een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. Of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Deze regeling vervangt de per 1 januari 2014 afgeschafte fiscale regeling Afdrachtvermindering onderwijs en premie voor de volksverzekering (WVA) voor het onderwijsdeel.

Wanneer komt u in aanmerking?
U biedt begeleiding aan:

  • vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen
  • mbo-studenten die deelnemen aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
  • hbo-studenten in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), waarbij de opleiding bestaat uit leren en werken
  • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

Voor meer informatie en om te zien of u in aanmerking komt, kunt u kijken op de website van RVO, of u kunt hen bellen op 088 042 42 42.

Hoe vraagt u deze subsidie aan?
De aanvraag loopt per studiejaar. U kunt aanvragen vanaf 2 juni 2014 tot en met 15 september 2014 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.