Vanaf 2014 kunt u premiekorting krijgen voor uw werknemersverzekeringen als u een jongere werknemer met een uitkering in dienst neemt. Het kabinet wil hiermee de werkgelegenheid voor jongeren stimuleren.

De regeling gaat officieel in per 1 juli 2014, maar geldt voor jongere werknemers die u vanaf 1 januari 2014 aanneemt. De regeling is tijdelijk en duurt tot 1 januari 2016

Hoogte premiekorting
De hoogte van de premiekorting is € 3.500 per jaar. Voor de periode van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 is de premiekorting € 1.750.

Voor wie geldt de premiekorting?
U kunt premiekorting krijgen als u werknemers van 18 tot 27 jaar oud met een WW-uitkering of bijstandsuitkering aanneemt.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De regeling is geldig zolang het arbeidscontract van de werknemer duurt, maar met een maximum van 2 jaar.
  • De werknemer moet bij u in dienst komen voor minimaal 32 uur per week.
  • De werknemer moet een arbeidscontract voor minimaal 6 maanden krijgen.
  • Uw werknemer heeft een doelgroepverklaring nodig van het UWV of van de gemeente. Hierin staat dat hij/zij een uitkering had op de dag vóór hij/zij in dienst kwam. De doelgroepverklaring voor de premiekorting jongere werknemer is nog niet beschikbaar.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over de premiekorting vindt u op antwoordvoorbedrijven.U kunt ook contact opnemen met de Belastingdienst.