Een grote meerderheid van de werkgevers heeft geen werk voor jongeren met een arbeidshandicap. Dat meldt vakbond CNV Vakmensen na een eigen inventarisatie.

m1mxf8pa2jul_sqr256
Foto:  ANP

De bond ondervroeg bedrijven in de sectoren vervoer, voeding, industrie en bouw.

Zo’n 80 procent van deze bedrijven zegt geen werk te hebben voor deze groep. CNV Vakmensen zegt “verontrust” te zijn over de eerste signalen. Het kabinet sprak vorig jaar in het sociaal akkoord af dat er tot 2026 in totaal 125.000 banen bij komen voor jongeren met een arbeidshandicap. Daarvan moet de overheid 25.000 arbeidsplaatsen creëren.

Als het bedrijfsleven in 2016 achter op schema loopt met het aannemen van arbeidsgehandicapten, gaat alsnog een quotumverplichting gelden. Dan moet 5 procent van het personeelsbestand uit werknemers met een arbeidshandicap bestaan.

Wajongers die vanwege hun beperking nooit kunnen werken, mogen hun uitkering houden. Het kabinet denkt dat dit geldt voor honderdduizend van de 240.000 Wajongers.

De bond wil een quotum liever voorkomen. “We menen dat extra inspanningen beter werken dan een quotumverplichting. Jongeren voelen zich meer welkom en worden dan beoordeeld op prestaties en niet op hun handicap”, zegt vice-voorzitter Piet Fortuin van CNV Vakmensen.

Toch denkt Fortuin dat zo’n quotum ingezet moet worden als de situatie toch niet verbetert. “We kunnen het niet aan de willekeur van het bedrijfsleven overlaten of grote groepen jongeren aan de zijkant van de arbeidsmarkt blijven staan.”

CNV Vakmensen noemt de cao voor motorvoertuigen waar garages onder vallen als een goed voorbeeld. In die cao zijn afspraken gemaakt over de instroom van jongeren met een handicap.

In deze branche zijn 25 banen afgesproken voor Wajongers. Onder deze cao vallen 85.000 werknemers. Daarmee ligt deze sector op schema.

Bron: nu.nl