Amsterdam nodigt partijen uit om een subsidieaanvraag in te dienen om jeugdwerkloosheid te bestrijden.

De gemeente Amsterdam investeert in de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Dat is belangrijk omdat bijna 15.000 jongeren werkloos werkzoekend zijn, 20% van de Amsterdamse beroepsbevolking.

Amsterdam kan en wil dit niet alleen doen. Werkgevers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en natuurlijk de jongeren zelf zijn belangrijke partners. Daarom stelt de gemeente € 500.000,- beschikbaar om bestaande en nieuwe initiatieven te waarderen en te stimuleren. Voorstellen moeten voor 1 januari 2014 bij de gemeente zijn ingediend.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de subsidie? Op de website van Amsterdam vindt u de subsidieregels en een aanvraagformulier.