Amsterdamse subsidie jeugdwerkloosheid 2014

4 december 2013
Amsterdamse subsidie jeugdwerkloosheid 2014

Amsterdam nodigt partijen uit om een subsidieaanvraag in te dienen om jeugdwerkloosheid te bestrijden.

De gemeente Amsterdam investeert in de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Dat is belangrijk omdat bijna 15.000 jongeren werkloos werkzoekend zijn, 20% van de Amsterdamse beroepsbevolking.

Amsterdam kan en wil dit niet alleen doen. Werkgevers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en natuurlijk de jongeren zelf zijn belangrijke partners. Daarom stelt de gemeente € 500.000,- beschikbaar om bestaande en nieuwe initiatieven te waarderen en te stimuleren. Voorstellen moeten voor 1 januari 2014 bij de gemeente zijn ingediend.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de subsidie? Op de website van Amsterdam vindt u de subsidieregels en een aanvraagformulier.

De WSP samenwerkingspartners:

AM match
Pantar
Uithoorn
De Ronde Venen
Ouder-Amstel
Haarlemmermeer
Diemen
Amsterdam
Amstelveen
Aalsmeer
UWV
AM match, Pantar, Uithoorn, De Ronde Venen, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Diemen, Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, UWV