Het programma Zembla besteedde op donderdag 3 oktober in haar uitzending “Werkloos in Crisistijd” aandacht aan de ongewenste effecten van Social Return om bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen. Met een nieuwe benadering van Social Return, genaamd Social Return 2.0, wil de gemeente Amsterdam dit soort ongewenste effecten uitbannen.

Amsterdam hanteert sinds 2008 het arbeidsmarktinstrument Social Return bij haar aanbestedingen boven de €200.000. Bij de uitvoering van Social Return houdt de gemeente Amsterdam zich in alle gevallen aan afspraken die in de branche zijn gemaakt, de cao’s en actuele (Europese) wet- en regelgeving. Daaronder vallen ook afspraken over het overnemen van personeel door nieuwe leveranciers na het winnen van een aanbesteding.

Lees hier het uitgebreide artikel.