Op vrijdag 18 oktober maakte een groot aantal bestuurders uit Groot-Amsterdam samen met werkgevers een tour door de regio. Doel van de tour was om samen te kijken wat de implicaties zijn van het sociaal akkoord.

Vragen waar over werd nagedacht waren: Hoe kunnen we de regionale arbeidsmarkt versterken? Hoe kunnen we voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de bestaande samenwerking doorontwikkelen met werkgeversdienstverlening en arrangementen die helpen plekken te benutten én te creëren?

Tijdens de bustour werden een aantal inspirerende locaties bezocht zoals het opleidingscentrum van Re-integratiebureau Amsterdam, Lamme Textielbeheer en Sijsner Flora Packing. In de bus waren veel relaties van het WSP waar weer vervolgafspraken mee zijn gemaakt.

Van de regiotour is een kort filmverslag gemaakt.