Ondernemersvereniging Westpoort kwam bijeen in de Klimhal Amsterdam. Waar gewoonlijk de klimmers gezekerd met touwen via handgrepen naar het dak klimmen, ging het nu voor ondernemers over de stijgende lijn.

Wethouder Freek Ossel, verantwoordelijk wethouder voor Westpoort, ging in gesprek met werkgevers. Dat deden ook de medewerkers van Project Westpoort van het WSP, die daar een stand hadden als ‘partner in personeel’.

Het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam (OGA) presenteerde de plannen voor de komende jaren. Het gebied bestaat nu vooral uit bedrijven en kantoren en groengebieden in het westen en zuiden. De toekomstvisie laat, mede gevoed door het huidige economische klimaat, een gemengder gebied zien.

Vooral Sloterdijk Centrum (voorheen Teleport), groeit naar een levendig gebiedscentrum, met plaats voor (studenten)woningen, hotels (deels in voormalige kantoorpanden), horeca en voorzieningen.

In de plannen is ruimte voor ondernemers en tijdelijke creatieve projecten op een van de tien snelst groeiende bedrijventerreinen van Nederland.