De landelijke werkloosheid is in mei gestegen tot 8,3 procent (659 duizend personen). Er waren 9 duizend werklozen meer dan in april. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 15 duizend werklozen per maand bij. Uit cijfers van UWV blijkt dat het landelijke aantal WW-uitkeringen in mei met 2 duizend afnam tot 378 duizend. In de grote steden nam het aantal WW-uitkeringen over het algemeen af. Amsterdam ging van 19,7 duizend in april naar 19,9 duizend in mei.