10 juni jl. tekenden KLM, Schiphol Group, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, Olympia Uitzendbureau en Schiphol College de intentieverklaring om samen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan werk.

Duurzame werkgelegenheid
Duurzame werkgelegenheid is een belangrijke voorwaarde voor het voortbestaan van luchthaven Schiphol als motor van de regionale en nationale economie. Het creëren van duurzame werkgelegenheid, ook voor degenen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, zoals werkloze jongeren, langdurig werklozen en uitkeringsgerechtigden, zien Schiphol Group en KLM als corporate responsibility, passend binnen hun streven om te opereren binnen de balans people, planet en profit.

Werkervaringsplaatsen
Schiphol Group en KLM zorgen voor de vacatures en de (erkende) werkervaringsplaatsen. Schiphol College organiseert de trainingen en opleidingen. WSP zorgt voor kandidaten en Olympia voor de daadwerkelijke plaatsing, begeleiding en verloning. Kandidaten die nog niet voldoen aan de opleidingseis worden via een Beroepsbegeleidende Leerweg in staat gesteld startkwalificatie te behalen.

Toekomstige schaarste
Deze samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en arbeidsmarkt biedt mogelijk ook een antwoord op de toekomstige schaarste in de logistieke sector. Uitgangspunt voor de bemiddeling is daarom de betreffende vacature. De kandidaat wordt op maat voor de functie én voor het werken op luchthaven Schiphol opgeleid en getraind. Kandidaten worden gedurende negen maanden door Olympia tewerkgesteld bij KLM ,Schiphol Group of klanten van Schiphol Group en begeleid naar een startkwalificatie. Daarmee verhogen ze duurzaam hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Foto
Na de ondertekening van de intentieverklaring. V.l.n.r.: Bas van Delden (Dienst Werk en Inkomen), Maarten Stienen (KLM), Heleen Kuijten-Koenen (Schiphol Group), Jeroen Ankersmit (Schiphol College), Dionne Vorst Beukers (KLM), Marco Webeling (Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam), Steven van Santen (Olympia)