Welke medewerkers en functies zijn nu en in de toekomst nodig in de Haven? De leeftijd van de 47.000 medewerkers die in de Haven werken, zorgt binnen een aantal jaar voor een grote uitstroom van medewerkers.

Dat is een van de redenen dat Peter Overbeek-Bloem van Haven Amsterdam de projectgroep Transport en Logistiek van het WSP Groot-Amsterdam uitnodigde voor een boottocht door de Haven, samen met Stichting Startbaan en het Havencollege.

Niet alleen om een indruk te geven van de enorme omvang van de activiteiten die plaatsvindt in deze vierde haven van Europa, maar ook zodat het WSP de bijzondere sfeer aan toekomstige medewerkers mee kan geven. Samen met Stichting Startbaan en het Havencollege kijkt het WSP naar de toekomst om een antwoord te geven op de (toekomstige) vraag naar werknemers, essentieel voor het succes van de Haven en voor Amsterdam. Zo’n 10% van de werkgelegenheid in Amsterdam bevindt zich in dit gebied.