Op 22 mei en 24 mei bezochten Jette Bolle en Danielle Emans van de Denktank van GroenLinks C.J. Hendriks en Icova op uitnodiging van Marc Boland, projectleider Westpoort WSP. Zij spraken daar met een aantal medewerkers van Hendriks en Icova, waaronder twee medewerkers van Pantar. C.J. Hendriks is een distributie- en overslagbedrijf op Westpoort, Icova een recyclingbedrijf. Ze stelden het bezoek en de belangstelling van de politiek zeer op prijs. 

De Denktank van GroenLinks heeft de opdracht aangenomen om inzichtelijk(er) te maken waar mensen met een lage opleiding werken in Amsterdam, wat voor werk ze doen en om hoeveel mensen het gaat. Ook zoeken zij hierbij naar kansrijke sectoren voor lager opgeleiden.

Een onderdeel van deze opdracht is om portretten te maken van mensen met een lage opleiding, zodat beleidsmakers en politici zich een beter beeld kunnen vormen van deze groep. Zij vinden dit belangrijk, omdat er weinig bekend is vanuit het perspectief van de werknemers zelf.