Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam hielp afgelopen jaar 2500 werklozen aan een baan, desnoods met behoud van de uitkering.

Werkgevers werden vroeger bestookt door verschillende gemeentelijke diensten en re-integratiebedrijven die zo uitkeringsgerechtigden aan een baan wilden helpen. “Soms werd een bedrijf meerdere keren per dag benaderd, steeds weer met een ander verhaal en een andere regeling,” zegt Bas van Delden, directeur Dienst Werk & Inkomen (DWI). “Die werkgevers werden daar natuurlijk tureluurs van. Anderhalf jaar geleden hebben we dus daarvoor één vast loket opgericht, met één website, één telefoonnummer, één verhaal.”

Sinds november 2011 heeft het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam zo’n 2500
Amsterdammers aan werk geholpen. Dit jaar moeten dat er minstens net zo veel worden. “Wij gaan naar werkgevers toe om te horen waar ze behoefte aan hebben. In onze kaartenbakken zoeken we dan naar geschikt personeel. Soms organiseren we ook speeddates. Soms bezoeken we met een kandidaat een bedrijf.”

Met diverse bedrijven heeft het werkgeversservicepunt zo een goede relatie weten op te bouwen. Onder hen nagenoeg alle grote uitzendbureaus, cateraar Sodexo, het Schiphol College en de zorginstellingen Cordaan en Osira. Albert Heijn helpt met name ook jonggehandicapten aan werk. Maar ook kleinere bedrijven en instellingen werken mee. “In het theatercafé bij de Stopera werken nu alleenstaande moeders in de bediening.”

Om bedrijven over de streep te trekken, kan de gemeente voor financiële ondersteuning zorgen. Van Delden: “Bijvoorbeeld door een bijdrage in de loonkosten, subsidie voor iemand die nog niet volledig kan meedraaien of door een proefplaatsing.” Zo’n 90.000 Amsterdammers zijn momenteel afhankelijk van een uitkering, de AOW niet meegerekend.

Lees het hele artikel.

Meer weten over de dienstverlening van Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam? Bel 0800 525 2525.

Bron: Henk Schutten / Het Parool, 11 mei 2013.