Sluiten vraag en aanbod van personeel binnen de sector Detailhandel goed aan, nu en de komende jaren? Zo ja, hoe houden we dat zo? En zo nee, wat gaan we doen om de aansluiting te verbeteren? Donderdag 23 mei organiseert het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam van de gemeente Amsterdam een expertmeeting met bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Doel is verbeteringen bedenken om knelpunten binnen de sector Detailhandel structureel aan te pakken.

Samen knelpunten aanpakken
Waar de match moeilijk tot stand komt, willen we samen boven tafel krijgen wat daar de oorzaken van zijn. Waarom is het soms lastig om aan goed personeel te komen? Is die mismatch kwalitatief (vaardigheden, opleiding) of kwantitatief (te weinig geschikte kandidaten)? Wat zijn praktijkervaringen van verschillende werkgevers, van opleiders en van de overheid? Partijen als Ikea, Bouwmaat, Albert Heijn, Economische Zaken Amsterdam en Detailhandel Nederland worden uitgedaagd om te zoeken naar succesvolle verbindingen en verbeteringen, op korte en op langere termijn. De dag wordt afgesloten door de Amsterdamse wethouder Werk, Inkomen en Participatie Andrée van Es.

Expertmeeting bijwonen
U bent van harte welkom om verslag te doen over deze expertmeeting. Bijgevoegd vindt u het programma.

Datum:        Donderdag 23 mei
Tijd:            13.15 – 16.30 uur
Locatie:       IJ-kantine, MT. Ondinaweg 15-17, 1033 RE Amsterdam (NDSM-Werf), Cornelis Douweszaal (gratis parkeren)

Over Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam
Zie voor meer informatie over het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam www.wspgrootamsterdam.nl. Het WSP Groot-Amsterdam is een samenwerking tussen UWV WERKbedrijf, AM-Groep en de gemeenten uit de regio Groot-Amsterdam.

——————————————————————————————-

Noot voor de redactie
Neem bij vragen contact op met Rohina Kartaram, projectleider Detailhandel Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam: 06-23 36 47 30 of Joshua Bevers, communicatieadviseur Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam: 06-41 50 48 54.